OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Dyskusyjne ludobójstwo

27-12-2013

Doğu Perinçek, turecki doktor prawa i przewodniczący tureckiej Partii Pracy, w 2005 r. uczestniczył w kilku konferencjach organizowanych w Szwajcarii, podczas których zaprzeczał temu, iż w 1915 r. miało miejsce ormiańskie ludobójstwo. Określał je jako „międzynarodowe kłamstwo”. W związku z jego wypowiedziami stowarzyszenie...

czytaj więcej

Sprawa Przemyka: sprawiedliwość po latach

17-12-2013

Znana wszystkim sprawa Grzegorza Przemyka trafiła do ETPC. 19-letni maturzysta, syn poetki opozycjonistki Barbary Sadowskiej, w maju 1983 r. został zatrzymany na komisariacie, gdzie został ciężko pobity. Po kilku dniach w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Jego śmierć stała się przyczynkiem do manifestacji przeciwko...

czytaj więcej

Więzienna dieta a wolności sumienia i wyznania

17-12-2013

  Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 17 grudnia 2013 r. ważne orzeczenie w sprawie Vartic przeciwko Rumunii, w którym nie tylko po raz kolejny wypowiedział się na temat zakresu ochrony przyznanej na mocy art. 9 europejskiej konwencji praw człowieka (wolność myśli, sumienia i wyznania), lecz także zdefiniował, w kontekście...

czytaj więcej

Opieszałość władzy publicznej narusza prawa człowieka

26-11-2013

Pod koniec listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wereda przeciwko Polsce (skarga nr 54727/08), stwierdzając naruszenie art. 5 konwencji, który gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa publicznego. Skargę do ETPC wniósł Henryk Wereda, polski oficer Marynarki Wojennej. 5 lutego 2006 r. został on...

czytaj więcej

Dziennikarzu, rzetelność to podstawa

26-11-2013

W „Tygodniku Nieklerykalnym fakty i Mity” z października 2007 r. na pierwszej stronie umieszczono informację, że ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro „toleruje handlarza narkotyków” w łódzkiej prokuraturze, osobę powiązaną ze światem przestępczym, która miała pomagać swojemu mężowi nabywać używki,...

czytaj więcej

Tymczasowy areszt tylko dobrze uzasadniony

19-11-2013

Skarżący Karol el Kashif został w 2010 r. skazany na podstawie art. 108 k.k.s. w postępowaniu uproszczonym na grzywnę w wysokości 2000 zł za nielegalne gry hazardowe w internecie. el Kashif odwołał się od  wyroku, ale ani on, ani jego adwokat nie stawili się na rozprawę apelacyjną przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd...

czytaj więcej

Nagość prawnie chroniona

12-11-2013

Eliza Söderman w wieku 14 lat odkryła, że jej ojczym próbował sfilmować ją nago, ukrywając w łazience sprzęt do nagrywania. Kamera była ustawiona w kierunku wejścia do łazienki i kadrowała miejsce, w którym dziewczynka miała zwyczaj rozbierać się przed kąpielą. Matka Elizy po odkryciu sprzętu zniszczyła nagranie, nim...

czytaj więcej

Rodzina niejedno ma imię

07-11-2013

Mogą ją tworzyć także osoby pozostające w związku jednopłciowym, które korzystają z ochrony na gruncie art. 8 konwencji – uznał ETPC, rozpatrując sprawę Vallianatos i inni przeciwko Grecji. W Grecji w listopadzie 2008 r. weszła w życie ustawa regulująca związki cywilne. Umożliwia wstąpienie w taki związek tylko osobom...

czytaj więcej

Dom niejedno ma imię

17-10-2013

Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę 25 wędrownych osadników z północnej Francji. Departament Val d’Oise od wielu lat stanowił przyczółek dla 2 tys. Romów. Mieszkali oni w kilkuset przyczepach, z których większość parkowała wbrew planom zagospodarowania przestrzennego i bez pozwoleń. Wśród...

czytaj więcej

Dyskryminacja osoby zakażonej wirusem HIV

03-10-2013

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie I.B. p. Grecji (skarżący występował anonimowo) uznał, że zwolnienie z pracy ze względu na zakażenie wirusem HIV stanowi naruszenie prawa do prywatności oraz dyskryminację (art. 8 i 14 konwencji). I.B. był zatrudniony w greckiej fi rmie jubilerskiej. Na początku 2005 r. podzielił...

czytaj więcej