Dziedzictwo kulturowe a prawo do ochrony własności

Wyrok w sprawie The J. Paul Getty Trust i inni przeciwko Włochom (skarga nr 35271/19), który zapadł 2 maja 2024 r., dotyczy nakazu konfiskaty wydanego przez włoskie sądy wobec amerykańskiego funduszu, który kupił posąg z brązu pochodzący z greckiego okresu klasycznego (300–100 p.n.e.) znany jako „Zwycięski Młodzieniec” lub...

czytaj więcej

Pozytywne obowiązki w gospodarce odpadami

W wyroku w sprawie Locascia przeciwko Włochom (skarga nr 35648/10) Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w kwestii problemów z gospodarką odpadami. W kontekście częstych problemów z nieprzemyślanymi inwestycjami, nieprawidłowo przeprowadzanymi remediacjami czy też nielegalnymi składowiskami odpadów wytyczne...

czytaj więcej

Ochrona praw rodzicielskich

W sprawie D.M. i N. p. Włochom (skarga nr 60083/19) Europejski Trybunał Praw Człowieka poddał analizie orzeczenia sądów krajowych, czego zwyczajowo w sprawach rodzinnych nie czynił. Skarżącymi były matka i córka. D.M. padła ofiarą nadużyć ze strony swojego partnera i ojca N. Zgłosiła się po pomoc do opieki społecznej. Obie...

czytaj więcej

Bierne prawo wyborcze po wyroku

Zagwarantowanie możliwości skutecznego korzystania przez jednostki z biernego i czynnego prawa wyborczego należy do najważniejszych zobowiązań demokratycznego państwa prawa. Dlatego też oceny ETPC dokonywane w kontekście możliwość uczestniczenia w wyborach i zgłaszania swej kandydatury do wyborów mają tak istotne znaczenie. 17...

czytaj więcej

Babcia z wyrokami a opieka nad wnuczką

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Terna p. Włochom miał okazję potwierdzić ochronę dla relacji dziecka z dziadkami. Wskazał również na systemowy problem Włoch, jakim jest ograniczanie kontaktów z podopiecznymi pomimo decyzji sądowych. Skarżąca, Terna, jest obywatelką włoską, która wyszła za mąż za S.T.,...

czytaj więcej

Więzienie nie dla słów

W ostatnim czasie – na kanwie skazania dziennikarza Wojciecha Biedronia – w Polsce rozgorzała po raz kolejny debata na temat sensowności utrzymania przestępstwa zniesławienia w kodeksie karnym. Strasburski standard w odniesieniu do polskich spraw o zniesławienie nie jest jednolity, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka...

czytaj więcej

Związki jednopłciowe pod ochroną

Prawo we Włoszech definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Z tych względów władze włoskie nie uznały małżeństw lub związków cywilnych sześciu par homoseksualnych zawartych w latach 2002 i 2011 w Kanadzie, Holandii i Kalifornii. Trzy pary, w tym pani Orlandi, próbowały zarejestrować zagraniczne związki...

czytaj więcej

Dziennikarz musi działać zgodnie z prawem

Pan Brambilla jest dziennikarzem i redaktorem czasopisma wydawanego online w prowincji Lecco we Włoszech. W 2002 r. on i jego dwaj podwładni za pomocą radioodbiorników podsłuchali rozmowę policji i karabinierów o wykryciu składu nielegalnej broni. Cała trójka udała się na miejsce, gdzie została zatrzymana. Po przeszukaniu ich...

czytaj więcej

Małżeństwa nie dla dzieci

Podczas gdy w Europie trwa dyskusja na temat uchodźców, Europejski Trybunał Praw Człowieka zakreśla kolejne granice obowiązku przyjmowania cudzoziemców przypominając, że nie może się ono odbywać kosztem poszanowania dla krajowego porządku publicznego. Z.H. i R.H. są obywatelami Afganistanu urodzonymi w 1996 i 1992 r....

czytaj więcej

Związki jednopłciowe zasługują na ochronę prawną

W polskim parlamencie nadal nie została podjęta decyzja o uregulowaniu sytuacji prawnej par jednopłciowych. Wyrok ETPC z 21 lipca 2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom (skarga nr 18766/11) otwiera drogę dla par homoseksualnych z naszego kraju szukających ochrony. Enrico Oliari i jego partner w 2008 r. zwrócili się o...

czytaj więcej