Prawo do rzetelnego procesu nie tylko w kraju

Dolenc – obywatel Słowenii – przeprowadził w maju 1992 r. w Lublanie operację, w wyniku której obywatel Izraela został ciężko upośledzony. Pacjent wniósł w Izraelu skargę przeciwko lekarzowi, domagając się odszkodowania za zaniedbanie medyczne. Dolencowi doręczono pozew podczas jego wizyty w Izraelu w 1995 r. W 2005 r. Sąd...

czytaj więcej

Nie wszyscy mają prawo do higieny

10 marca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Hudorovič i inni p. Słowenii odnoszący się do warunków sanitarno-bytowych w romskim koczowisku. Dwóch pierwszych skarżących, ojciec i syn, zwracało się kilkakrotnie do władz miasta Ribnica w Słowenii o pomoc w poprawie warunków higienicznych. Mieszkali oni...

czytaj więcej

Trybunał o przemocy wobec kobiet

Pani Y. jest obywatelką Słowenii urodzoną w 1987 r. na Ukrainie. Do swojej drugiej ojczyzny przyjechała w 2000 r. ze swoją siostrą i mamą, która wyszła za mąż za Słoweńca. W 2002 r. matka Y. złożyła zawiadomienie o nadużyciu seksualnym wobec 14-letniej wówczas córki, dokonanym przez 55-letniego przyjaciela domu. Pan ten...

czytaj więcej

Oszczędności chronione w Strasburgu

Emina Ališić, Aziz Sadžak, i Sakib Šahdanović (obywatele Bośni i Hercegowiny) twierdzili, że nie mogli odzyskać swoich oszczędności walutowych złożonych przed rozwiązaniem Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii (SFRJ) w państwowych bankach: Lubljanska i Investbank. SFRJ oferowała swoim obywatelom atrakcyjne warunki...

czytaj więcej

Wymazane obywatelstwo

Pamiętamy film „Terminal” z Tomem Hanksem. Bohater jako obywatel państwa, które przestało istnieć w trakcie jego lotu, utknął na długie miesiące na lotnisku. Podobne historie zdarzają się naprawdę. 13 marca 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w składzie Wielkiej Izby (17 sędziów) wypowiedział się co do...

czytaj więcej