Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8)

Decyzja o własnej śmierci

13-06-2024

Kolejne kraje Europy, np. Francja, wprowadzają regulacje dotyczące wspomaganej śmierci. Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Dániel Karsai vs. Węgry (skarga nr 32312/23) wypowiedział się co do tego, czy państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantowania takiego prawa swoim obywatelom. Skarżący cierpi na...

czytaj więcej

Immunitet sędziego międzynarodowego

23-04-2024

W wyroku z 23 kwietnia 2024 r. w sprawie Aydın Sefa Akay przeciwko Turcji (skarga nr 59/17) Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że doszło do naruszenia art. 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) oraz art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i domu) europejskiej konwencji praw człowieka. Sprawa dotyczyła...

czytaj więcej

Ochrona klimatu jest prawem człowieka

09-04-2024

9 kwietnia 2024 r. zapadły trzy rozstrzygnięcia dotyczące zmian klimatycznych stanowiące zalążek „prawa do klimatu”, które Europejski Trybunał Praw Człowieka wywodzi z art. 8 konwencji (poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego). Strasburscy sędziowie pokazali, że jest przestrzeń dla litygacji wokół spraw...

czytaj więcej

Sędzia kontra system: uzasadniona krytyka wymiaru sprawiedliwości

20-02-2024

Rumuński sędzia Vasilică-Cristi Danileţ aktywnie zabierał głos w sprawach społecznie istotnych. W styczniu 2019 r. opublikował na swojej stronie na Facebooku (ok. 50 tys. obserwujących) dwa ważne posty: jeden zawierał krytykę wpływów politycznych, którym rzekomo podlegały policja, sądownictwo i wojsko. W drugim Danileţ...

czytaj więcej

ETPC o profilowaniu rasowym

20-02-2024

W 2015 r., w drodze do pracy, Mohamed Shee Wa Baile został zatrzymany do kontroli tożsamości przez funkcjonariuszy policji miejskiej na dworcu kolejowym w Zurychu. Ponieważ odmówił wykonania poleceń, policjanci wzięli go na bok i poprosili o podniesienie rąk do góry i rozłożenie nóg. Następnie przeszukali jego kieszenie i plecak,...

czytaj więcej

Odmowa rejestracji pod imieniem wskazanym przez rodziców

18-01-2024

Wyrok w sprawie Ismayilzade p. Azerbejdżanowi (skarga nr 17780/18) dotyczył sytuacji, w której rodzice wybrali imię dla swojego dziecka, a państwo zablokowało możliwość jego rejestracji. Było ono połączeniem dwóch elementów arabskiego imienia w jednoznacznym nawiązaniu do historycznej postaci religijnej, istotnej dla wyznawanego...

czytaj więcej

To nawet nie musi być małżeństwo

12-12-2023

12 grudnia 2023 r. zapamiętamy z wielu powodów. Jednym z nich jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce (skarga nr 11454/17). To długo oczekiwane rozstrzygnięcie potwierdzające obowiązek Polski zapewnienia prawnych ram ochrony dla związków osób tej samej płci. Skargę do...

czytaj więcej

Pilotażowy wyrok w sprawie Lecha Wałęsy

23-11-2023

Wyrok w sprawie Wałęsa p. Polsce (skarga nr 50849/21) jest istotny i symboliczny w wielu wymiarach. Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka złożył były prezydent RP Lech Wałęsa. Jej podstawą było unieważnienie prawomocnego i korzystnego dla niego, ale ze względów politycznych podważanego przez kręgi rządzące w...

czytaj więcej

Państwo nie może przeciągać w nieskończoność wydania dowodu osobistego

16-11-2023

W wyniku trzęsienia ziemi w Meksyku we wrześniu 1985 r. matka G.T.B. złożyła wniosek o repatriację do Hiszpanii, osiedlając się z rodziną na Teneryfie. Po przyjeździe G.T.B. nie został zarejestrowany jako urodzony w Meksyku. W 1997 r., kiedy chłopiec miał 12 lat, matka G.T.B. próbowała zarejestrować jego urodzenie w Rejestrze...

czytaj więcej

Prawo mediów do relacjonowania policyjnych interwencji

31-10-2023

Sprawa Bild GmbH & Co. KG p. Niemcom (skarga nr 9602/18) dotyczyła nakazania przez niemieckie sądy portalowi internetowemu Bild.de usunięcia nagrania z kamery przemysłowej, na którym zarejestrowano interwencję funkcjonariuszy w klubie nocnym w Bremie, do czasu „zamazania” – a poprzez to zanonimizowania – wizerunku (twarzy) jednego...

czytaj więcej