Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4)

By zaistniał handel ludźmi, nie musi być komponentu niewolnictwa

11-04-2017

Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia prasowe dotyczące obozów pracy przymusowej organizowanych na terenie Europy, również w Polsce. 30 marca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Chowdury i inni p. Grecji (skarga nr 21884/15), wypowiedział się na temat pracy przymusowej i traktowania przyjezdnych...

czytaj więcej

Obowiązki nałożone na osadzonego nie są pracą przymusową

09-02-2016

Czy więzień, który osiągnął wiek emerytalny, powinien pracować? ETPC musiał odpowiedzieć na to pytanie na kanwie sprawy Meier przeciwko Szwajcarii (skarga nr 10109/14) – jednej z nielicznych rozpatrywanych przez niego na gruncie art. 4 konwencji, czyli zakazu pracy przymusowej. (więcej…)

czytaj więcej