Czas dla obrony był krótki, ale wystarczający

W lutym 2011 r. prokuratura w Augs burgu wszczęła postępowanie karne przeciwko skarżącemu – Michaelowi Rookowi, managerowi, a później dyrektorowi zarządzającemu jednej z firm, podejrzewając go o przyjmowanie łapówek. W listopadzie 2011 r. Rook został tymczasowo aresztowany. W wyniku szeroko zakrojonej kontroli operacyjnej w toku...

czytaj więcej

Pytania do TSUE? Przy wątpliwościach

Na kanwie sprawy Harisch p. Niemcom ETPC miał okazję ocenić decyzję sądu o odmowie skierowania pytania prejudycjalnego. Skarżącym w sprawie był jeden z założyciel spółki usługowej T.AG. Jedna ze spółek dostawców miała zwrócić firmie Harischa fundusze, ponieważ sprzedała usługę po zawyżonej cenie, wykorzystując swoją...

czytaj więcej

Państwo ma prawo się chronić przed narkotykami

Liczne skazania i brak silnych związków z krajem pobytu uzasadniają deportację. Taki wniosek wynika z wyroku ETPC z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Çabucak przeciwko Niemcom (skarga nr 18706/16). Skarżący – Yunus Çabucak, obywatel turecki urodzony i zamieszkujący na terenie Republiki Federalnej Niemiec od 1980 r., posiadający od...

czytaj więcej

Prywatność a archiwa internetowe mediów

Zakres ochrony danych osobowych w sieci, w tym w internetowych archiwach gazet, nadal wzbudza kontrowersje prawne i pozostaje do zdefiniowania przez sądy krajowe i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ten ostatni miał okazję po raz kolejny dookreślić relację pomiędzy obowiązkami wydawców a osobami, których dane są publikowane, na...

czytaj więcej

Rozpoznawalni przedsiębiorcy muszą mieć grubszą skórę i tolerować ostrzejszą krytykę

Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Fuchsmann p. Niemcom musiał się zmierzyć z pytaniem o prawo do zapomnienia (czyli usunięcia z internetu danej informacji) oraz zakres ochrony reputacji przedsiębiorców. (więcej…)

czytaj więcej

Co wolno w reklamie

Dieter Bohlen jest muzykiem i producentem artystycznym (sławę zyskał jako członek zespołu Modern Talking). W 2003 r. wydał książkę „Za kulisami”, która stała się podstawą kilku postępowań sądowych. W ich wyniku usunięto z publikacji obszerne fragmenty. W tym samym roku, w tygodniku „Der Spiegel” i dzienniku...

czytaj więcej

Trybunał o prowokacji policyjnej

Do Andreasa Furchta, obywatela Niemiec, zwrócili się w ramach działań operacyjnych nieujawniający się policjanci. Ich celem było dotarcie osób zamieszanych w handel narkotykami. Jedną z nich był partner handlowy Furchta. Policjanci podali się za biznesmenów zainteresowanych współpracą z podejrzanymi. Furcht obiecał przekazać...

czytaj więcej

Postępowanie przed sądem konstytucyjnym ma swoją specyfikę

W niedawno wydanym orzeczeniu w sprawie Peter przeciwko Niemcom (skarga nr 68919/10) Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenił, czy trwające 4,5 roku postępowanie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym (FTK) narusza gwarantowane przez art. 6 konwencji prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz gwarantowane przez art. 13...

czytaj więcej

Adopcja zrywa biologiczne więzi

I.S., obywatelka Niemiec, w wyniku romansu zaszła w ciążę i urodziła w kwietniu 2000 r. bliźniaczki. Kobieta miała już wtedy dwójkę dzieci poczętych w związku małżeńskim. Pod presją m.in. męża trzy tygodnie po porodzie przekazała noworodki rodzinie zastępczej. W listopadzie 2000 r. podjęła decyzję o oddaniu ich do...

czytaj więcej

Opinii nie trzeba dowodzić

Jesienią bieżącego roku będziemy wybierać lokalnych włodarzy. Jest to zawsze okres wzmożonej debaty politycznej, w którą ochoczo angażują się media lokalne i krajowe. Jest to również czas, gdy rośnie liczba spraw o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych wytaczanych przez kandydatów na lokalnych polityków dziennikarzom oraz...

czytaj więcej