Gdy brak reakcji władz na przemoc domową skutkuje śmiercią ofiary

Wyrok w sprawie Gaidukevich p. Gruzji (skarga nr 38650/18) dotyczy drastycznego przypadku śmierci córki skarżącej, która była ofiarą długotrwałej przemocy domowej. Ukazuje, jak mimo nagłaśniania tego problemu oraz zobowiązania państw do skutecznego przeciwdziałania mu, organy ścigania są skłonne do ignorowania tego rodzaju...

czytaj więcej

Władza odpowiada za niezapewnienie ochrony pokojowym demonstrantom

Wyrok ETPC w sprawie Women’s Initiatives Supporting Group i inni przeciwko Gruzji (skargi nr 73204/13 i 74959/13) dotyczy fizycznych i werbalnych ataków na osoby związane z ruchem ochrony praw społeczności LGBTQ+. Wydarzanie takie w Gruzji stają się problemem systemowym. Już wcześniejszy, wydany w 2015 r. wyrok trybunału  w sprawie...

czytaj więcej

Jak się bronić przed słowami ministra?

Na takie pytanie musiał odpowiedzieć Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Jishkariani p. Gruzji (skarga nr 18925/09). Skarżąca jest psychiatrą oraz szefową organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą ofiarom tortur. W 2003 r. utworzyła centrum pomocy dla osób pozbawionych wolności. Została również powołana...

czytaj więcej

Instytucja konsensusu pod lupą trybunału

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Natsvlishvili i Togonidze przeciwko Gruzji (nr 9043/05), wypowiedział się 29 kwietnia 2014 r. na temat instytucji konsensusu (tzw. plea bargaining). Skarżącymi było gruzińskie małżeństwo. Pan Natsvlishvili, będąc prezesem fabryki samochodów w Kutaisi, posiadał udziały w...

czytaj więcej