Władza odpowiada za niezapewnienie ochrony pokojowym demonstrantom

Wyrok ETPC w sprawie Women’s Initiatives Supporting Group i inni przeciwko Gruzji (skargi nr 73204/13 i 74959/13) dotyczy fizycznych i werbalnych ataków na osoby związane z ruchem ochrony praw społeczności LGBTQ+. Wydarzanie takie w Gruzji stają się problemem systemowym. Już wcześniejszy, wydany w 2015 r. wyrok trybunału  w sprawie...

czytaj więcej

Jak się bronić przed słowami ministra?

Na takie pytanie musiał odpowiedzieć Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Jishkariani p. Gruzji (skarga nr 18925/09). Skarżąca jest psychiatrą oraz szefową organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą ofiarom tortur. W 2003 r. utworzyła centrum pomocy dla osób pozbawionych wolności. Została również powołana...

czytaj więcej

Instytucja konsensusu pod lupą trybunału

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Natsvlishvili i Togonidze przeciwko Gruzji (nr 9043/05), wypowiedział się 29 kwietnia 2014 r. na temat instytucji konsensusu (tzw. plea bargaining). Skarżącymi było gruzińskie małżeństwo. Pan Natsvlishvili, będąc prezesem fabryki samochodów w Kutaisi, posiadał udziały w...

czytaj więcej