OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Decyzja o własnej śmierci

13-06-2024

Kolejne kraje Europy, np. Francja, wprowadzają regulacje dotyczące wspomaganej śmierci. Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Dániel Karsai vs. Węgry (skarga nr 32312/23) wypowiedział się co do tego, czy państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantowania takiego prawa swoim obywatelom. Skarżący cierpi na...

czytaj więcej

Rzetelny proces dziennikarza

04-06-2024

Skarżący w sprawie Bosev przeciwko Bułgarii (skarga 62199/19) jest dziennikarzem specjalizującym się w relacjonowaniu spraw prawnych, pracował dla tygodnika „Capital” (wyd. Ikonomedia). W 2013 r. portal informacyjny „Dnevnik”, również należący do Ikonomedia, poinformował, że dyrektor Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) został...

czytaj więcej

Procesy byłego prezydenta Gruzji nie naruszyły konwencji

23-05-2024

Sprawa Saakaszwili przeciwko Gruzji (skargi nr 6232/20 i 22394/20) budziła duże zainteresowanie ze względu na sytuację skarżącego: były prezydent Gruzji (2004–2013) odbywa karę sześciu lat pozbawienia wolności. On i jego zwolennicy uważają wyrok za motywowany politycznie. W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw...

czytaj więcej

Dziedzictwo kulturowe a prawo do ochrony własności

02-05-2024

Wyrok w sprawie The J. Paul Getty Trust i inni przeciwko Włochom (skarga nr 35271/19), który zapadł 2 maja 2024 r., dotyczy nakazu konfiskaty wydanego przez włoskie sądy wobec amerykańskiego funduszu, który kupił posąg z brązu pochodzący z greckiego okresu klasycznego (300–100 p.n.e.) znany jako „Zwycięski Młodzieniec” lub...

czytaj więcej

Immunitet sędziego międzynarodowego

23-04-2024

W wyroku z 23 kwietnia 2024 r. w sprawie Aydın Sefa Akay przeciwko Turcji (skarga nr 59/17) Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że doszło do naruszenia art. 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) oraz art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i domu) europejskiej konwencji praw człowieka. Sprawa dotyczyła...

czytaj więcej

Granice wolności religijnej w szkołach

09-04-2024

16 maja 2024 r. w sprawie Mikyas i in. P. Belgii (skarga nr 50681/20). Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko wobec zakazów publicznego prezentowania symboli religijnych w instytucjach publicznych. Skargę złożyły trzy muzułmanki, które nie mogły nosić chust podczas zajęć szkolnych (z...

czytaj więcej

Ochrona klimatu jest prawem człowieka

09-04-2024

9 kwietnia 2024 r. zapadły trzy rozstrzygnięcia dotyczące zmian klimatycznych stanowiące zalążek „prawa do klimatu”, które Europejski Trybunał Praw Człowieka wywodzi z art. 8 konwencji (poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego). Strasburscy sędziowie pokazali, że jest przestrzeń dla litygacji wokół spraw...

czytaj więcej

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną

26-03-2024

V.I., chłopiec z lekką niepełnosprawnością intelektualną, po śmierci matki w 2005 r. i uwięzieniu, a następnie śmierci ojca w 2009 r., był pod opieką ciotki. Pod koniec 2012 r. jego opiekunem i przedstawicielem prawnym został burmistrz mołdawskiej miejscowości Ciutești. Pod koniec maja 2014 r. administracja szkoły zwróciła...

czytaj więcej

Kalendarz sędziego jest informacją publiczną

21-03-2024

Organizacja pozarządowa Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest zwiększanie przejrzystości w sferze publicznej oraz podnoszenie świadomości na temat dobrego rządzenia i odpowiedzialności władzy w Polsce, podjęła próby uzyskania dostępu do dzienników posiedzeń dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego...

czytaj więcej

Zakaz wjazdu do kraju dla propagandysty

19-03-2024

W kontekście agresji na Ukrainę walka z rosyjską propagandą powinna stanowić jeden z priorytetów państw UE. 19 marca 2024 r. ETPC wydał decyzję w takiej sprawie. Popularny rosyjski piosenkarz i producent muzyczny Filip Kirkorow dostał w 2021 r. zakaz wjazdu na Litwę przez pięć lat. Władze litewskie uznały, że był on narzędziem...

czytaj więcej