OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Dom niejedno ma imię

17-10-2013

Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę 25 wędrownych osadników z północnej Francji. Departament Val d’Oise od wielu lat stanowił przyczółek dla 2 tys. Romów. Mieszkali oni w kilkuset przyczepach, z których większość parkowała wbrew planom zagospodarowania przestrzennego i bez pozwoleń. Wśród...

czytaj więcej

Dyskryminacja osoby zakażonej wirusem HIV

03-10-2013

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie I.B. p. Grecji (skarżący występował anonimowo) uznał, że zwolnienie z pracy ze względu na zakażenie wirusem HIV stanowi naruszenie prawa do prywatności oraz dyskryminację (art. 8 i 14 konwencji). I.B. był zatrudniony w greckiej fi rmie jubilerskiej. Na początku 2005 r. podzielił...

czytaj więcej

Ochrona przed możliwym naruszeniem praw jednostki

05-09-2013

W niejednogłośnym wyroku z 5 września 2013 r. w sprawie I. przeciwko Szwecji ETPC stanął po stronie czeczeńskiej rodziny, która, po odmowie udzielenia azylu, miała być deportowana do Rosji. Skarżący – małżeństwo z dzieckiem – opuściło Rosję w wyniku prześladowań. Miały one być karą za pracę pana I. w charakterze...

czytaj więcej

Prawo wydawcy do odmowy publikacji reklamy

14-08-2013

  W sprawie Remuszko przeciwko Polsce ETPC musiał rozważyć prawo do wolności słowa reklamodawcy na tle takich wartości jak swoboda redakcyjna i wolność ekonomiczna reklamobiorcy.   Były dziennikarz Stanisław Remuszko w 1999 r. napisał książkę „Gazeta Wyborcza. Początki i okolice”. Przedstawia ona w niekorzystnym...

czytaj więcej

Nie dla działalności organizacji skrajnych

07-08-2013

Kiedy europejską prasę zaczęły obiegać zdjęcia defilujących przez Budapeszt umundurowanych i wykrzykujących antyromskie hasła oddziałów Ruchu Gwardii Węgierskiej, coraz wyraźniej wskazywano na neonazistowski i neofaszystowski charakter organizacji będącej bojówką skrajnie nacjonalistycznej partii Jobbik i Stowarzyszenia...

czytaj więcej

Ostrożnie z odbieraniem dziecka rodzinie

31-07-2013

Państwo powinno chronić dziecko przed każdą formą krzywdy, która jest mu wyrządzana w rodzinie. Musi jednak także podejmować wysiłki na rzecz prawidłowego funkcjonowania tej rodziny, by umożliwić powrót do niej odebranego przez pracowników socjalnych małoletniego. Takiego zobowiązania nie dopełniła Hiszpania, naruszając...

czytaj więcej

Bezprawny areszt byłej premier

30-07-2013

Podczas gdy większość z nas szykowała się do majówki, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał precedensowy wyrok w sprawie Julii Tymoszenko, uznając, że doszło do wielu naruszeń konwencji praw człowieka. Była premier Ukrainy znalazła się w areszcie w 2011 r. Toczyło się wówczas wobec niej postępowanie mające ustalić,...

czytaj więcej

Demonstranci pod ochroną

23-07-2013

Podczas gdy policja tłumiła protest na placu Taksim, Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 lipca 2013 r. po raz kolejny upomniał Turcję za lekceważenie standardów związanych z wolnością zgromadzeń oraz zakazem nieludzkiego i poniżającego traktowania. ETPC zajmował się sprawą obywatelki Turcji o nazwisku Izci,...

czytaj więcej

Dziennikarskie źródła pod ochroną

16-07-2013

W wyroku Nagla przeciwko Łotwie Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że nieprecyzyjnie sformułowany nakaz przeszukania domu dziennikarki, wykonany bez odpowiedniego wyważenia interesów postępowania i ochrony dziennikarskich źródeł informacji, narusza art. 10 konwencji praw człowieka.   Skarżąca Izle Nagla –...

czytaj więcej

Archiwa internetowe gazet nie zapominają

16-07-2013

Nawet jeśli materiał prasowy zawiera treści naruszające dobra osobiste, nie musi zniknąć z elektronicznego archiwum gazety. Redakcja może być zobowiązana do umieszczenia w sieci informacji o decyzji sądu, ale tylko jeśli poszkodowany sformułuje wprost takie żądanie w postępowaniu sądowym. Jeśli pozew i wyrok dotyczą tylko...

czytaj więcej