Dyskryminacji nie ma, bo dyskryminowany mógł się postarać…

Sprawa Savickis i inni przeciwko Łotwie (skarga nr 49270/11) dotyczy praw emerytalnych. Wielka Izba uznała, że różnica w traktowaniu w zakresie emerytur ze względu na narodowość jest zgodna z prawem, jeśli potencjalny uprawniony nie zdecydował się naturalizować w kraju zamieszkania, w tym przypadku w Republice Łotewskiej. Po...

czytaj więcej

Obowiązkowa zgoda na pobranie tkanek zmarłego

Mąż Dzintry Elberte, obywatelki Łotwy, zginął w wypadku samochodowym 19 maja 2001 r. Następnego dnia jego ciało przewieziono do Centrum Medycyny Sądowej (CMS), gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Część tkanek, na mocy porozumienia rządowego, została pobrana i wysłana do firmy farmaceutycznej w  Niemczech, gdzie...

czytaj więcej

Strasburg o gwarancjach procesowych ekstradowanego

Pan Deniss Čalovskis został oskarżony przez amerykańską prokuraturę o popełnienie przestępstw internetowych, w szczególności o udział w stworzeniu oprogramowania „Gozi Virus”, który umożliwiał kradzież loginów i haseł kont internetowych. Skradzione dane miały prowadzić do wypłacania funduszy z kont ofiar w Stanach...

czytaj więcej

ETPC o gromadzeniu informacji medycznych o pacjentach

Problematyka prawa do prywatności kojarzona jest dziś najczęściej z zagadnieniem gromadzenia danych osobowych w kontekście komunikacji (monitorowanie połączeń telefonicznych, korespondencji e-mailowej itp.) oraz preferencji konsumenckich. Jednak, jak orzekł w niedawnym wyroku L.H. przeciwko Łotwie Europejski Trybunał Praw Człowieka,...

czytaj więcej

Dziennikarskie źródła pod ochroną

W wyroku Nagla przeciwko Łotwie Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że nieprecyzyjnie sformułowany nakaz przeszukania domu dziennikarki, wykonany bez odpowiedniego wyważenia interesów postępowania i ochrony dziennikarskich źródeł informacji, narusza art. 10 konwencji praw człowieka.   Skarżąca Izle Nagla –...

czytaj więcej