OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Jak ETPC oceniłby sprawę Snowdena

18-01-2013

Przy okazji głośnej historii Amerykanina, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o inwigilacji niemal całej ludzkości przez rząd Stanów Zjednoczonych, warto przypomnieć wyrok ETPC ze stycznia 2013 r. w sprawie Bucur przeciwko Rumunii. Constantin Bucur, podobnie jak Edward Snowden, ujawnił informacje dotyczące inwigilacji obywateli....

czytaj więcej

Trybunał na wybiegu mody

10-01-2013

W wyroku w sprawie Ashby Donald i inni p. Francji Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz pierwszy wskazał, że skazanie na podstawie prawa autorskiego za nielegalne upublicznianie i rozpowszechnianie fotografii może stanowić naruszenie swobody wypowiedzi zagwarantowanej w art. 10 konwencji o ochronie praw człowieka. To ważny sygnał...

czytaj więcej

Tortury w trakcie wojny z terroryzmem

03-12-2012

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził ostatnio, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach, takich jak zwalczanie terroryzmu, konwencja praw człowieka w sposób absolutny zakazuje stosowania tortur. Rozstrzygając precedensową sprawę El-Masri przeciwko byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, opowiedział się za...

czytaj więcej

Dyskusja o in vitro ze strasburskim tłem

28-08-2012

W związku ze stanowiskiem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny w minionym tygodniu na nowo rozgorzała dyskusja na temat ram prawnych dla zapłodnienia pozaustrojowego. Warto zatem przypomnieć wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Costa i Pavan przeciwko Włochom z sierpnia zeszłego roku. Skarżącymi była para obywateli...

czytaj więcej

Trybunał wśród tureckich demonstrantów

27-11-2008

Problem wolności zgromadzeń w Turcji, w kontekście ostatnich wydarzeń na placu Taksim, jest szczególnie aktualny. Niewątpliwie sposób, w jaki władze tureckie traktują demonstrujących na placu obywateli będzie przedmiotem postępowań sądowych, z których wiele znajdzie zapewne ostateczne rozstrzygnięcie w trybunale strasburskim....

czytaj więcej

Odszkodowanie dla ofiar konfliktu na Cyprze

10-05-2001

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wielkiej Izby z 12 maja 2014 r. (skarga nr 25781/94) wypowiedział się co do wielkości zadośćuczynienia i odszkodowania, które Turcja powinna wypłacić Cyprowi w związku z łamaniem praw człowieka. Jest to kontynuacja orzeczenia wydanego 13 lat wcześniej na podstawie skargi...

czytaj więcej