OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Kontrola operacyjna pod społecznym nadzorem

25-06-2013

   Batalia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o udostępnienie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych na temat kontroli operacyjnej trwała ponad trzy lata. Gdy w 2009 r. fundacja zapytała CBA o liczbę stosowanych podsłuchów, biuro zasłoniło się tajemnicą. Sprawa przeszła wszystkie instancje administracyjne i ostatecznie w...

czytaj więcej

Ostrożnie z danymi medycznymi

06-06-2013

Przekonała się o tym Federacja Rosyjska po niedawnym wyroku w sprawie Awilkina i inni. Skarżącymi było czterech członków organizacji religijnej Świadków Jehowy z Petersburga, którzy zarzucili Rosji naruszenie prawa do prywatności i życia rodzinnego (art. 8) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14). Zainteresowani odmówili poddania...

czytaj więcej

Ogólna decyzja o niedopuszczalności skarg do ETPC przypieczętowała ustawę „dezubekizacyjną”

14-05-2013

Trybunał rozprawił się w zeszłym tygodniu ze skargami 1628 pracowników Służby Bezpieczeństwa w latach 1944–1990 (Cichopek i inni przeciwko Polsce). Wydanie łącznej decyzji o niedopuszczalności, obejmującej tak liczną grupę spraw, niewątpliwie skutecznie przyczyniło się do odciążenia trybunału, który boryka się z dużymi...

czytaj więcej

Wolność słowa, prawa zwierząt i płatne reklamy

22-04-2013

  Wyrok, który zapadł 22 kwietnia i który wyraźnie podzielił sędziów orzekających w składzie Wielkiej Izby ETPC (aż 8 zdań odrębnych), jest kolejnym elementem bogatego dorobku orzeczniczego trybunału w obszarze wyznaczania granic pomiędzy wolnością wypowiedzi o charakterze politycznym a dopuszczalnymi jej ograniczeniami....

czytaj więcej

Strasburg znów na straży tajemnicy dziennikarskiej

18-04-2013

Przeszukanie przez policję redakcji gazety i żądanie wydania dokumentów, które posłużyły do przygotowania artykułu prasowego, powinno być środkiem ostatecznym i stosowanym z rozwagą – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie Saint-Paul Luxemburg SA przeciwko Luksemburgowi (skarga nr 26419/10). To ważne...

czytaj więcej

Immunitet państwa pod lupą trybunału

14-03-2013

Immunitet państwa jest jedną z zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą żadne państwo nie może podlegać sądom obcego państwa. Już kilkakrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał rozstrzygnąć, czy zbyt restrykcyjne stosowanie tej reguły nie ogranicza prawa jednostek do sądu. W wyroku z 2010 r. w sprawie Cudak...

czytaj więcej

Ingerencja w wolność w obronie demokracji

14-03-2013

Niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kasymakhunov i Saybatalov przeciwko Rosji dotyczy dwóch różnych, choć podobnie doniosłych kwestii: obowiązków państw w zakresie właściwego informowania o wprowadzanych zmianach prawa i decyzjach władzy sądowniczej oraz możliwości powoływania się przez jednostkę...

czytaj więcej

„Spadaj, żałosny głupku” nie znieważa prezydenta

14-03-2013

  Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy znany jest z ostrego języka. Słowa „Casse-toi, pau’con” („Spadaj, żałosny głupku”) stały się sławne i podbiły internet. Polityk użył ich kilka lat temu, odpowiadając na odmowę podania mu ręki przez uczestnika corocznego spotkania władz z rolnikami. W wyroku w sprawie Eon...

czytaj więcej

Trybunał o symbolach religijnych

13-03-2013

  Wszyscy pamiętamy głośną sprawę Lautsi przeciwko Włochom, dotyczącą wieszania krzyży w szkołach. Tym razem, w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się krzyżykami noszonymi na szyi w miejscu pracy oraz umotywowaną względami religijnymi odmową świadczenia usług parom...

czytaj więcej

Trybunał w polskim więzieniu

12-02-2013

Więźniowie niepełnosprawni są szczególnie narażeni na naruszenie ich praw, a na państwie ciąży obowiązek zagwarantowania im godnych warunków odbywania kary, adekwatnej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, a przede wszystkim zapewnienia poczucia godności – konsekwentnie podkreśla ETPC. W lutym trybunał wydał kolejny wyrok...

czytaj więcej