Prawo do rzetelnego procesu nie tylko w kraju

Dolenc – obywatel Słowenii – przeprowadził w maju 1992 r. w Lublanie operację, w wyniku której obywatel Izraela został ciężko upośledzony. Pacjent wniósł w Izraelu skargę przeciwko lekarzowi, domagając się odszkodowania za zaniedbanie medyczne. Dolencowi doręczono pozew podczas jego wizyty w Izraelu w 1995 r. W 2005 r. Sąd...

czytaj więcej

Niezależność sądu w sprawach medialnych

W wyroku z 15 września 2020 r. w litewskiej sprawie Čivinskaitė (skarga nr 21218/12) Europejski Trybunał Praw Człowieka miał okazję wypowiedzieć się na temat zakresu odpowiedzialności prokuratora. Sprawa dotyczyła postępowania dyscyplinarnego przeciwko skarżącej prokurator w związku z zarzucanymi uchybieniami w prowadzeniu...

czytaj więcej

Nie karz kibica dwa razy

21 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka miał okazję wypowiedzieć się co do zakresu sankcji nakładanych na kibiców (skarga nr 34503/10). Skarżącym w sprawie Velkov vs Bułgaria był kibic pierwszoligowego klubu Lokomotiv Plodviv. W maju 2008 r. przyjechał on na mecz pomiędzy Lokomotiv a CSKA Sofia. Już przed meczem...

czytaj więcej

Rzetelność procesu i odmowa zadania pytania do TSUE

W trakcie studiów pielęgniarskich, w 1972 r., pani X została objęta obowiązkowym szczepieniem na żółtaczkę typu B. W 1993 r. zdiagnozowano u niej demencję, w 1999 r. chorobę Leśniowskiego-Crohna, a w 2004 r. zapalenie wielomięśniowe. W 2002 r. pielęgniarka zwróciła się o odszkodowanie od państwa. Przyznano jej jednorazowo...

czytaj więcej

Podsłuch z uzasadnieniem

Estońska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosowała od sierpnia 2005 r. do października 2006 r. kontrolę komunikacji oraz rozmów trzech przedsiębiorców. Doprowadziło to do ujawnienia korupcji z udziałem przedstawicieli władzy, co miało polegać na wymianie ziemi położonej w strefie ochronnej na działki w regionie, w którym...

czytaj więcej

Długość postępowania i interes prawny

Ronald Vermeulen podchodził do egzaminu konkursowego na urzędnika państwowego czwartego stopnia. W 2000 r. przez sekretariat belgijskiego Biura ds. Rekrutacji Urzędników Służby Cywilnej został poinformowany, że nie zdał. Nie uzyskał wystarczającej oceny z części ustnej egzaminu. Zwrócił się ze skargą do belgijskiego NSA,...

czytaj więcej

Nie ma przymusu przesłuchania pokrzywdzonego w trakcie procesu

Radosław Przydział został skazany za gwałt na nieletniej. Ofiarą była Z.S., która w 2004 r. złożyła zawiadomienie, że dwa lata wcześniej, gdy miała 14 lat, została zgwałcona przez trzech mężczyzn w obecności czwartego. Psycholog, który badał dziewczynę, uznał, że jej zeznania są wysoce prawdopodobne oraz że ze względu...

czytaj więcej

Kontradyktoryjność elementem rzetelnego postępowania

Elena Alexe jest rumuńską obywatelką, urodzoną w Galati. W 1945 r. jej matkę pozbawiono budynku mieszkalnego. Alexe podjęła starania w celu odzyskania nieruchomości. W lutym 2006 r. uzyskała ostateczny wyrok sądu, który zwracał jej budynek oraz wskazywał, że został on bezprawnie wywłaszczony, a następnie sprzedany innemu...

czytaj więcej

Instytucja konsensusu pod lupą trybunału

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Natsvlishvili i Togonidze przeciwko Gruzji (nr 9043/05), wypowiedział się 29 kwietnia 2014 r. na temat instytucji konsensusu (tzw. plea bargaining). Skarżącymi było gruzińskie małżeństwo. Pan Natsvlishvili, będąc prezesem fabryki samochodów w Kutaisi, posiadał udziały w...

czytaj więcej

Opinie biegłych elementem prawa do rzetelnego procesu

W sporach prawnych dotyczących m.in. kwestii medycznych lub skomplikowanych zagadnień technicznych opinie eksperckie są częstokroć elementem decydującym o ostatecznym rozstrzygnięciu zapadającym na sali sądowej. Tym większa zatem odpowiedzialność wiąże się z właściwym wykorzystaniem tego rodzaju materiałów. W sprawie...

czytaj więcej