Odmowa rejestracji pod imieniem wskazanym przez rodziców

Wyrok w sprawie Ismayilzade p. Azerbejdżanowi (skarga nr 17780/18) dotyczył sytuacji, w której rodzice wybrali imię dla swojego dziecka, a państwo zablokowało możliwość jego rejestracji. Było ono połączeniem dwóch elementów arabskiego imienia w jednoznacznym nawiązaniu do historycznej postaci religijnej, istotnej dla wyznawanego...

czytaj więcej

Gdy dochodzenie w sprawie morderstwa nie jest prowadzone właściwie

Sprawa Tagiyeva p. Azerbejdżanowi (skarga nr 72611/14) zapadł w odniesieniu do okoliczności budzących społeczne poruszenie i wskazujących na drastyczność konsekwencji ideologicznych i religijnych podziałów. Skarżącą była żona znanego, występującego ze zdecydowaną krytyką islamu dziennikarza, który zmarł w wyniku ran...

czytaj więcej

Prawo do odmowy służby wojskowej

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się po raz kolejny na temat odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania religijne. Tym razem trybunał pochylił się nad sprawą pięciu skarżących z Azerbejdżanu, świadków Jehowy. Na podstawie azerskiego kodeksu karnego zostali oni skazani na kary pozbawienia wolności i...

czytaj więcej

Bezprawna odmowa rejestracji organizacji pozarządowej

Władze Azerbejdżanu znane są z utrudniania pracy i blokowania możliwości działania organizacji pozarządowych. Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się do tej pory kilkukrotnie na temat fasadowych procesów wobec aktywistów czy też blokowaniu kont organizacji pozarządowych. Tym razem, na kanwie sprawy Jafarov i inni p....

czytaj więcej

Niewykonanie wyroku jest naruszeniem zasady dobrej wiary

Europejski system ochrony praw człowieka oparty jest na zasadzie dobrej wiary. Państwa członkowskie, które zdecydowały się przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, chcą i powinny podejmować starania w celu zapewnienia efektywnego korzystania z praw obywateli. Niestety niektóre państwa członkowskie Rady Europy wprost...

czytaj więcej

Ingerencja w życie prywatne dziennikarza jest polityczną represją

10 stycznia 2019 r. ETPC wydał kolejny wyrok wobec Azerbejdżanu – w sprawie Khadiji Ismailowej, krytycznej wobec reżimu prezydenta Aliyeva dziennikarki śledczej, która oskarżyła Azerbejdżan o naruszenie prawa do prywatności oraz swobody wypowiedzi (skarga nr 65286/13). (więcej…)

czytaj więcej

Przeciw procesom politycznym

Europejski Trybunał Praw Człowieka znów zajął się sprawą azerskiego opozycjonisty Ilgara Mammadova. Według władz miał się on dopuścić naruszenia porządku publicznego poprzez wzywanie do protestów oraz organizowanie oporu wobec działań policji. Odnosząc się do pierwszej skargi Mammadova w maju 2014 r., strasburski trybunał...

czytaj więcej

Polityczny areszt jest niedopuszczalny

Azerbejdżan od dłuższego czasu jest uznawany za wyrodne dziecko Rady Europy. W ostatnich latach doszło tam bowiem do znaczącego osłabienia standardów ochrony praw człowieka. Represje dotykały w szczególności działaczy i organizacje praw człowieka, które ze względu na utrudnienia prawne nie mogły działać oficjalnie. Kulminacją...

czytaj więcej

Systemowy charakter łamania praw wyborczych w Azerbejdżanie

W czasie, kiedy organizacje pozarządowe (bezskutecznie) wzywają do bojkotu Igrzysk Europejskich odbywających się właśnie w stolicy Azerbejdżanu, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok potwierdzający, iż państwo to narusza najbardziej fundamentalne prawa człowieka i zasady demokracji. W okresie poprzedzającym wybory...

czytaj więcej

Azerski więzień polityczny wygrywa w ETPC

Azerbejdżan objął pod koniec maja przewodnictwo w Radzie Europy, które sprawować będzie przez najbliższe sześć miesięcy. Niestety starania na rzecz wdrażania demokracji i standardów ochrony praw człowieka w tym kraju pozostają dalekie od doskonałych. Organizacje pozarządowe z Baku szacują, iż w kraju jest ponad stu więźniów...

czytaj więcej