Azerski więzień polityczny wygrywa w ETPC

Azerbejdżan objął pod koniec maja przewodnictwo w Radzie Europy, które sprawować będzie przez najbliższe sześć miesięcy. Niestety starania na rzecz wdrażania demokracji i standardów ochrony praw człowieka w tym kraju pozostają dalekie od doskonałych. Organizacje pozarządowe z Baku szacują, iż w kraju jest ponad stu więźniów...

czytaj więcej

Opieszałość władzy publicznej narusza prawa człowieka

Pod koniec listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wereda przeciwko Polsce (skarga nr 54727/08), stwierdzając naruszenie art. 5 konwencji, który gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa publicznego. Skargę do ETPC wniósł Henryk Wereda, polski oficer Marynarki Wojennej. 5 lutego 2006 r. został on...

czytaj więcej

Tymczasowy areszt tylko dobrze uzasadniony

Skarżący Karol el Kashif został w 2010 r. skazany na podstawie art. 108 k.k.s. w postępowaniu uproszczonym na grzywnę w wysokości 2000 zł za nielegalne gry hazardowe w internecie. el Kashif odwołał się od  wyroku, ale ani on, ani jego adwokat nie stawili się na rozprawę apelacyjną przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd...

czytaj więcej

Bezprawny areszt byłej premier

Podczas gdy większość z nas szykowała się do majówki, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał precedensowy wyrok w sprawie Julii Tymoszenko, uznając, że doszło do wielu naruszeń konwencji praw człowieka. Była premier Ukrainy znalazła się w areszcie w 2011 r. Toczyło się wówczas wobec niej postępowanie mające ustalić,...

czytaj więcej