Z obrońcą zawsze na osobności

R.E., członek organizacji republikańskiej nieuznającej zawieszenia broni w  Irlandii Północnej, był trzykrotnie aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym zamordowania policjanta. W Wielkiej Brytanii obowiązywała w tym czasie ustawa RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act) umożliwiająca monitorowanie rozmów mię- dzy...

czytaj więcej

Strajk pomocniczy chroniony, ale…

Brytyjski związek zawodowy kolejarzy, marynarzy i pracowników zatrudnionych w transporcie (RMT), który zrzesza ponad 80 tys. członków, zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dwoma skargami dotyczącymi prawa do strajku (skarga połączona nr 31045/10). W pierwszej zakwestionował brytyjskie uregulowania w sprawie...

czytaj więcej

Dopuszczalny brak zwolnienia Kościoła z podatku

  Na początku marca 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie skargi (nr 7552/09) Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przeciwko Wielkiej Brytanii. I stwierdził, że odmowa zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stanowi naruszania zakazu dyskryminacji w związku z wolnością sumienia i...

czytaj więcej

Wolność słowa, prawa zwierząt i płatne reklamy

  Wyrok, który zapadł 22 kwietnia i który wyraźnie podzielił sędziów orzekających w składzie Wielkiej Izby ETPC (aż 8 zdań odrębnych), jest kolejnym elementem bogatego dorobku orzeczniczego trybunału w obszarze wyznaczania granic pomiędzy wolnością wypowiedzi o charakterze politycznym a dopuszczalnymi jej ograniczeniami....

czytaj więcej

Trybunał o symbolach religijnych

  Wszyscy pamiętamy głośną sprawę Lautsi przeciwko Włochom, dotyczącą wieszania krzyży w szkołach. Tym razem, w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się krzyżykami noszonymi na szyi w miejscu pracy oraz umotywowaną względami religijnymi odmową świadczenia usług parom...

czytaj więcej