Prawa człowieka przysługują każdemu

Działalność terrorystyczna nie pozbawia jednostki praw człowieka. Do takiego wniosku można dojść w oparciu o lekturę wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grubnyk przeciwko Ukrainie z 17 września 2020 r. (skarga nr 58444/15). Skarżący, Wołodymyr Jurijowycz Grubnyk, powiązany z rosyjskimi nacjonalistami,...

czytaj więcej

Próba samobójcza wymusiła reakcję

Do Strasburga trafiła kolejna sprawa o łamanie praw człowieka wobec cudzoziemców w Polsce. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi sprawę umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku. Sprawa dotyczy obywateli Tadżykistanu (rodziców z dwójką małych dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015), którzy w...

czytaj więcej

Pacjent ma prawo zakwestionować zamknięcie go w psychiatryku

Vladislav Batalin cierpi na nerwicę serca, częstoskurcz i poważne bóle głowy. W maju 2005 r. próbował popełnić samobójstwo i z tego powodu został przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Dzień później rodzice przyjechali zabrać syna do domu (na jego prośbę), ale personel szpitala na to nie pozwolił. Batalin twierdził,...

czytaj więcej

Schroniska bez odwołania

Maksymilian Grabowski, nieletni obywatel Polski, został zatrzymany 7 maja 2012 r. pod zarzutem rozboju. Trafił do policyjnej izby dziecka. Wydział rodzinny i opiekuńczy Sądu Rejonowego w Krakowie wszczął postępowanie w sprawie i zadecydował na podstawie art. 27 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich o umieszczeniu...

czytaj więcej

Trybunał broni wolności osobistej adwokata

Adwokat Daniel François został wezwany do komisariatu w celu udzielenia pomocy prawnej nieletniemu zatrzymanemu w areszcie. Klient poinformował go, że był bity przez policjantów, o czym miały świadczyć ślady na twarzy. Adwokat sporządził notatkę oraz domagał się zbadania zatrzymanego przez lekarza. W związku z tymi żądaniami...

czytaj więcej

Ostrożnie z przetrzymywaniem w domach pomocy społecznej

Pani K.C. jest wdową. Przez dłuższy czas żyła samotnie w mieszkaniu w Żarach. W 2007 r. miejski ośrodek pomocy społecznej zwrócił się do Sądu Rejonowego w Żarach o umieszczenie K.C., wbrew jej woli, w ośrodku pomocy społecznej. Wnioskodawca wskazywał, że kobieta wykazywała oznaki choroby psychicznej, nie podejmowała...

czytaj więcej

Opieszałość władzy publicznej narusza prawa człowieka

Pod koniec listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wereda przeciwko Polsce (skarga nr 54727/08), stwierdzając naruszenie art. 5 konwencji, który gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa publicznego. Skargę do ETPC wniósł Henryk Wereda, polski oficer Marynarki Wojennej. 5 lutego 2006 r. został on...

czytaj więcej

Tymczasowy areszt tylko dobrze uzasadniony

Skarżący Karol el Kashif został w 2010 r. skazany na podstawie art. 108 k.k.s. w postępowaniu uproszczonym na grzywnę w wysokości 2000 zł za nielegalne gry hazardowe w internecie. el Kashif odwołał się od  wyroku, ale ani on, ani jego adwokat nie stawili się na rozprawę apelacyjną przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd...

czytaj więcej