Prawo więźnia do poszanowania prywatności a kontrola korespondencji

Prawo do prywatności obejmuje poszanowanie wolności i tajemnicy korespondencji – także w przypadku osób pozbawionych wolności. W ich przypadku dopuszczalna jest jednak ingerencja organów władzy państwowej w wolność korespondencji, w tym jej zatrzymywanie i cenzorowanie, jednak aby takie działanie było zgodne z prawem, muszą...

czytaj więcej

Wydalanie z kraju tylko indywidualnie

W listopadzie 2014 r. Słowacka straż graniczna znalazła na granicy z Ukrainą 19 ukrytych w ciężarówce Afgańczyków. Zostali oni przetransportowani na komisariat. Po ustaleniu ich tożsamości wydano indywidualne decyzje o wydaleniu i zakazie ponownego wjazdu na okres trzech lat. Zostali przetransportowani na Ukrainę, gdzie przebywali w...

czytaj więcej

Tabloidy też korzystają z wolności słowa

Na początku stycznia 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał naruszenie swobody wypowiedzi w dwóch sprawach wniesionych przez wydawcę gazety „Novy Cas” – jednego z najpopularniejszych tytułów na Słowacji, zaliczanych do prasy tabloidowej. Pierwsza sprawa (skarga nr 21666/09) dotyczyła odpowiedzialności spółki...

czytaj więcej