OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Instytucja konsensusu pod lupą trybunału

29-04-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Natsvlishvili i Togonidze przeciwko Gruzji (nr 9043/05), wypowiedział się 29 kwietnia 2014 r. na temat instytucji konsensusu (tzw. plea bargaining). Skarżącymi było gruzińskie małżeństwo. Pan Natsvlishvili, będąc prezesem fabryki samochodów w Kutaisi, posiadał udziały w...

czytaj więcej

ETPC o gromadzeniu informacji medycznych o pacjentach

29-04-2014

Problematyka prawa do prywatności kojarzona jest dziś najczęściej z zagadnieniem gromadzenia danych osobowych w kontekście komunikacji (monitorowanie połączeń telefonicznych, korespondencji e-mailowej itp.) oraz preferencji konsumenckich. Jednak, jak orzekł w niedawnym wyroku L.H. przeciwko Łotwie Europejski Trybunał Praw Człowieka,...

czytaj więcej

Opinii nie trzeba dowodzić

17-04-2014

Jesienią bieżącego roku będziemy wybierać lokalnych włodarzy. Jest to zawsze okres wzmożonej debaty politycznej, w którą ochoczo angażują się media lokalne i krajowe. Jest to również czas, gdy rośnie liczba spraw o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych wytaczanych przez kandydatów na lokalnych polityków dziennikarzom oraz...

czytaj więcej

Strajk pomocniczy chroniony, ale…

08-04-2014

Brytyjski związek zawodowy kolejarzy, marynarzy i pracowników zatrudnionych w transporcie (RMT), który zrzesza ponad 80 tys. członków, zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dwoma skargami dotyczącymi prawa do strajku (skarga połączona nr 31045/10). W pierwszej zakwestionował brytyjskie uregulowania w sprawie...

czytaj więcej

Opinie biegłych elementem prawa do rzetelnego procesu

27-03-2014

W sporach prawnych dotyczących m.in. kwestii medycznych lub skomplikowanych zagadnień technicznych opinie eksperckie są częstokroć elementem decydującym o ostatecznym rozstrzygnięciu zapadającym na sali sądowej. Tym większa zatem odpowiedzialność wiąże się z właściwym wykorzystaniem tego rodzaju materiałów. W sprawie...

czytaj więcej

Odpowiedzialność państwa w razie katastrofy naturalnej

27-03-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wypowiadał się w sprawach związanych z ochroną środowiska. W swoim orzecznictwie potwierdzał, iż zanieczyszczenia w związku z emisją z fabryki, wysypiska i lotniska czy też narażenie na styczność z radioaktywnymi materiałami stanowią naruszenie prawa do prywatności,...

czytaj więcej

Prawo do pobytu a poszanowanie życia rodzinnego

25-03-2014

Pan Biao urodził się w Togo i mieszkał tam przez pierwsze sześć lat swojego życia. Następnie do ukończenia 21 lat mieszkał ze swoim wujkiem w Ghanie. W 1993 r. wjechał na teren Danii, gdzie poślubił duńską obywatelkę. W 1997 r. uzyskał prawo do stałego pobytu. Nauczył się języka duńskiego, miał stałą pracę, a w 2002 r....

czytaj więcej

Dopuszczalny brak zwolnienia Kościoła z podatku

14-03-2014

  Na początku marca 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie skargi (nr 7552/09) Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przeciwko Wielkiej Brytanii. I stwierdził, że odmowa zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stanowi naruszania zakazu dyskryminacji w związku z wolnością sumienia i...

czytaj więcej

Wymazane obywatelstwo

12-03-2014

Pamiętamy film „Terminal” z Tomem Hanksem. Bohater jako obywatel państwa, które przestało istnieć w trakcie jego lotu, utknął na długie miesiące na lotnisku. Podobne historie zdarzają się naprawdę. 13 marca 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w składzie Wielkiej Izby (17 sędziów) wypowiedział się co do...

czytaj więcej

Trybunał o przestępstwach z nienawiści

11-03-2014

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej sporządziła dwa raporty na temat przestępstw z nienawiści, stanowiące analizę porównawczą istniejących ram prawnych oraz indywidualnych doświadczeń związanych z przestępstwami z nienawiści w 27 państwach UE. Jak wynika z raportów, pomimo wysiłków podejmowanych przez państwa...

czytaj więcej