Granice wieku do in vitro

Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Lia p. Malcie (skarga 8709/20) wypowiedział się na temat zakazu stosowania pozaustrojowego zapłodnienia dla osób powyżej 42. roku życia. Takie ograniczenie przewidywały regulacje na Malcie. Małżeństwo Lia przez dłuższy czas bez powodzenia starało się o dziecko. Zgodnie z...

czytaj więcej

Kontrolować szybko, ale indywidualnie

Kontrola legalności pozbawienia wolności powinna nastąpić szybko, ale termin musi być racjonalny – do takiego wniosku można dojść po lekturze wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Aboya Boa Jean przeciwko Malcie (skarga nr 62676/16). Skarżący – obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej...

czytaj więcej

Sąd nie może uprzywilejowywać w procesie żadnej ze stron

Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał ostatnio odpowiedzieć na pytanie, jakie zasady rzetelności obowiązują w postępowaniu cywilnym (skarga nr 24221/13). W maju 1995 r. kilku zakapturzonych mężczyzn dokonało grabieży w domu państwa Z. Policja wszczęła postępowanie karne, ale szybko je umorzono z powodu niewykrycia...

czytaj więcej

Strasburg karze za azbest

W okresie od 1968 r. do 2003 r. pracownicy państwowej stoczni na Malcie narażeni byli na kontakt z azbestem. 21 osób (jedna z nich zmarła podczas postępowania w wyniku złośliwego nowotworu) zwróciło się do ETPC, podnosząc naruszenie art. 2 konwencji – prawa do życia oraz art. 8 – prawa do poszanowania życia rodzinnego i...

czytaj więcej