OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Strasburg o gwarancjach procesowych ekstradowanego

24-07-2014

Pan Deniss Čalovskis został oskarżony przez amerykańską prokuraturę o popełnienie przestępstw internetowych, w szczególności o udział w stworzeniu oprogramowania „Gozi Virus”, który umożliwiał kradzież loginów i haseł kont internetowych. Skradzione dane miały prowadzić do wypłacania funduszy z kont ofiar w Stanach...

czytaj więcej

NGO przed trybunałem w zastępstwie ofiary

17-07-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka umożliwił wniesienie skargi przez organizację pozarządową Center for Legal Resources (CLR) w imieniu młodego Roma, Valentine Câmpeanu, który zmarł w szpitalu psychiatrycznym (skarga nr 47848/08). Sytuacja, gdy zamiast ofiary przed trybunałem występuje NGO, jest precedensem. W 2003 r., w wieku...

czytaj więcej

Oszczędności chronione w Strasburgu

16-07-2014

Emina Ališić, Aziz Sadžak, i Sakib Šahdanović (obywatele Bośni i Hercegowiny) twierdzili, że nie mogli odzyskać swoich oszczędności walutowych złożonych przed rozwiązaniem Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii (SFRJ) w państwowych bankach: Lubljanska i Investbank. SFRJ oferowała swoim obywatelom atrakcyjne warunki...

czytaj więcej

Dłużnik wygrał w Strasburgu

10-07-2014

  Bernard Milhau pozostawał w związku małżeńskim z D.P. od 1970 r. Para umówiła się na rozdzielność majątkową. D.P. w 2001 r. złożyła pozew o rozwód z winy męża, domagając się przyznania jej poszczególnych nieruchomości mężczyzny wartych ponad milion euro, z tytułu odszkodowania. Milhau posiadał liczne...

czytaj więcej

Prawa dzieci z wynajętych brzuchów

26-06-2014

Niepłodne pary coraz częściej korzystają z nowych technologii i rozwiązań wspomagających prokreację. Jednym z nich jest możliwość transferu zarodka, powstałego z połączenia plemnika i komórki jajowej rodziców, do ciała matki zastępczej, której zadaniem jest donosić ciążę i urodzić dziecko. W Stanach Zjednoczonych i...

czytaj więcej

Kwestie z zakresu danin publicznych pod ochroną Konwencji

24-06-2014

Czy retroaktywne pozbawienie możliwości skorzystania z ulgi narusza konwencję? Na to pytanie odpowiedzi udzielił ETPC, wydając 24 czerwca 2014 r. wyrok w sprawie Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. i inni przeciwko Włochom (skargi nr 48357/07, 52677/07, 52687/07 i 52701/07). W 1988 r. we Włoszech uchwalono ustawę zachęcającą...

czytaj więcej

Trybunał o celibacie

12-06-2014

Jose Antonio Fernandez Martinez był księdzem od 1961 r. W 1984 r. wystąpił do Watykanu o dyspensę w celibacie. Nie czekając na odpowiedź, rok później zawarł cywilny związek małżeński. W 1991 r. zatrudnił się jako nauczyciel religii w szkole państwowej w mieście Murcja. Jego umowa była odnawiana co roku. W listopadzie 1996 r....

czytaj więcej

Adopcja zrywa biologiczne więzi

05-06-2014

I.S., obywatelka Niemiec, w wyniku romansu zaszła w ciążę i urodziła w kwietniu 2000 r. bliźniaczki. Kobieta miała już wtedy dwójkę dzieci poczętych w związku małżeńskim. Pod presją m.in. męża trzy tygodnie po porodzie przekazała noworodki rodzinie zastępczej. W listopadzie 2000 r. podjęła decyzję o oddaniu ich do...

czytaj więcej

Dostęp osób tymczasowo aresztowanych do edukacji

27-05-2014

Kwestia praw osób pozbawionych wolności lub znajdujących się w sytuacji ograniczenia wolności często wzbudza wiele kontrowersji. Część opinii społecznej postrzega bowiem takie prawa bardziej w kategorii przywilejów. Dlatego też wyrok w sprawie Velev przeciwko Bułgarii jest ważnym podkreśleniem faktu, że nawet przebywająca w...

czytaj więcej

Azerski więzień polityczny wygrywa w ETPC

22-05-2014

Azerbejdżan objął pod koniec maja przewodnictwo w Radzie Europy, które sprawować będzie przez najbliższe sześć miesięcy. Niestety starania na rzecz wdrażania demokracji i standardów ochrony praw człowieka w tym kraju pozostają dalekie od doskonałych. Organizacje pozarządowe z Baku szacują, iż w kraju jest ponad stu więźniów...

czytaj więcej