Skarżący musi być zainteresowany wyrokiem w swojej sprawie

Pochodząca z Serbii romska rodzina zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą na naruszenia przez władze Belgii zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania wynikającego z art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto, powołując się na art. 13 (brak skutecznego środka...

czytaj więcej