Przesadny formalizm narusza prawo do sądu

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w wyroku z 31 marca 2020 r. w sprawie Dos Santos Calado i inni p. Portugalii (skargi nr 55997/14 oraz 68143/16), że zbyt sformalizowane podejście do warunków wnoszenia skarg do TK stanowi naruszenie prawa dostępu do sądu. Pierwsza skarżąca zakwestionowała przed portugalskim TK...

czytaj więcej

Ile wolności słowa dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

Podczas gdy w Polsce trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i zmieniane jest prawo dotyczące statusu sędziego, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący usunięcia w Bośni i Hercegowinie orzecznika ze stanowiska. Krstan Simic został wybrany na sędziego trybunału konstytucyjnego w czerwcu 2007 r. Zanim objął...

czytaj więcej