Prawa człowieka przysługują każdemu

Działalność terrorystyczna nie pozbawia jednostki praw człowieka. Do takiego wniosku można dojść w oparciu o lekturę wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grubnyk przeciwko Ukrainie z 17 września 2020 r. (skarga nr 58444/15). Skarżący, Wołodymyr Jurijowycz Grubnyk, powiązany z rosyjskimi nacjonalistami,...

czytaj więcej

Bardzo różne formy opozycyjnego protestu zasługują na ochronę

Kwestie, które są przedmiotem zapadłego 30 października br. rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Shvydka przeciwko Ukrainie, nieuchronnie postrzegać będziemy przez pryzmat Pomarańczowej Rewolucji i nadal aktualnych wydarzeń politycznych mających miejsce na Ukrainie. Wyrok ETPC ma jednak znaczenie...

czytaj więcej

Bezprawny areszt byłej premier

Podczas gdy większość z nas szykowała się do majówki, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał precedensowy wyrok w sprawie Julii Tymoszenko, uznając, że doszło do wielu naruszeń konwencji praw człowieka. Była premier Ukrainy znalazła się w areszcie w 2011 r. Toczyło się wówczas wobec niej postępowanie mające ustalić,...

czytaj więcej