Jaka ochrona dla korespondencji adwokata?

Na takie pytanie Europejski Trybunał Praw Człowieka odpowiedział na kanwie sprawy Laurent p. Francji (skarga nr 28798/13). Francuski adwokat reprezentował z urzędu dwóch oskarżonych, tymczasowo aresztowanych i eskortowanych przez policję na rozprawę. Po jednej z rozpraw dotyczących tymczasowego aresztowania prawnik czekał w...

czytaj więcej

By zostać adwokatem, trzeba wysokich standardów etycznych

Odmowa wpisu na listę adwokatów nie narusza praw człowieka. Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyrokach w sprawie Jankauskas przeciwko Litwie (nr 2) (skarga nr 50446/09) oraz w sprawie Lekavičienė przeciwko Litwie (skarga nr 48427/09). Pierwszy skarżący, Ramūnas Jankauskas, na skutek orzeczenia sądu...

czytaj więcej

Cel był słuszny, ale danych o adwokacie zebrano zbyt wiele

Ile ingerencji w prywatność adwokata ma uzasadnienie w prowadzeniu dochodzenia wobec jego klientów? Na to pytanie miał okazję odpowiedzieć Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę niemieckiego mecenasa Ulricha Sommera (skarga nr 73607/13). (więcej…)

czytaj więcej

Trybunał broni wolności osobistej adwokata

Adwokat Daniel François został wezwany do komisariatu w celu udzielenia pomocy prawnej nieletniemu zatrzymanemu w areszcie. Klient poinformował go, że był bity przez policjantów, o czym miały świadczyć ślady na twarzy. Adwokat sporządził notatkę oraz domagał się zbadania zatrzymanego przez lekarza. W związku z tymi żądaniami...

czytaj więcej