Ujawnienie treści ugody nadużyciem prawa do skargi

Naruszenie poufności negocjacji ugodowych toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzi do skreślenia skargi z listy. Taki wniosek wynika z wyroku ETPC z 25 lipca 2017 r. w sprawie Eskierchanow i inni przeciwko Rosji (skargi nr 18496/16, 61249/16 i 61253/16). Skargi wnieśli Tamierłan Eskierchanow oraz bracia...

czytaj więcej

Dla rządu nigdy nie jest za późno

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka coraz rzadziej zapadają wyroki w sprawach polskich. W 2014 r. wydano ich jedynie 28. Rośnie jednak liczba decyzji o skreśleniu spraw z listy po zawarciu ugody lub w związku z jednostronną deklaracją złożoną przez rząd. W propozycji takiej władze przyznają się do naruszenia konwencji...

czytaj więcej