Swoboda wypowiedzi podczas demonstracji

Bumbeș jest znanym działaczem oraz członkiem założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia działającego w interesie publicznym.  Działacz brał udział w kampanii Salvaţi Roșia Montană, która stanowiła protest przeciwko planowanemu wydobyciu złota i srebra, które wiązałoby się z wykorzystaniem cyjanku. Wydobycie miało się...

czytaj więcej

Demonstranci pod ochroną

Podczas gdy policja tłumiła protest na placu Taksim, Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 lipca 2013 r. po raz kolejny upomniał Turcję za lekceważenie standardów związanych z wolnością zgromadzeń oraz zakazem nieludzkiego i poniżającego traktowania. ETPC zajmował się sprawą obywatelki Turcji o nazwisku Izci,...

czytaj więcej