Ocena ryzyka zawsze konkretna

Odmowa realizacji europejskiego nakazu aresztowania musi być dobrze uzasadniona – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka 10 lipca 2019 r. w sprawie Romeo Castaño przeciwko Belgii (skarga nr 8351/17). Skarżącymi było pięcioro obywateli Hiszpanii, rodzina Ramóna Romeo zamordowanego przez ETA w 1981 r. W 2004 r. oraz 2005 r. sądy...

czytaj więcej

Na zrzeczenie się mandatu musi być procedura

Mandat parlamentarzysty musi być należycie zabezpieczony przed możliwością pozbawienia go w sposób arbitralny. Do takiego wniosku można dojść na podstawie wydanego 21 maja 2019 r. wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie G.K. przeciwko Belgii (skarga nr 58302/10). (więcej…)

czytaj więcej

Hidżab sądu nie obraża

Czy w sądzie można okazywać swoją religijność? Zastanawiał się nad tym Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 18 września 2018 r. w sprawie Lachiri przeciwko Belgii. Skargę do ETPC (nr 3413/09) wniosła Hagar Lachiri. W ramach postępowania karnego dotyczącego śmierci jej brata wraz z rodziną wystąpiła z powództwem...

czytaj więcej

Wzywanie do przemocy nie korzysta z ochrony wolności słowa

Propagowanie szariatu wraz z wzywaniem do przemocy pozostaje poza ochroną wynikającą z europejskiej konwencji praw człowieka. Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzekając w sprawie ze skargi Belkacem, przeciwko Belgii (skarga nr 34367/14). Skarżący, Fouad Belkacem, lider działającej w Belgii przed...

czytaj więcej

Prawo do leczenia psychiatrycznego dla skazanego

Trudności w zapewnieniu dostępu do lekarza dla sprawcy przestępstwa na tle seksualnym nie usprawiedliwiają zaniechania leczenia. Taki wniosek wypływa z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanego w dniu 18 lipca 2017 r. w sprawie Rooman przeciwko Belgii (skarga nr 18052/11). René Rooman w 1997 r. został skazany za...

czytaj więcej

Islamska umowa opieki nierówna adopcji

Europejski Trybunał Praw Człowieka 16 grudnia 2014 r. wydał wyrok w sprawie Chbihi Loudoudi przeciwko Belgii dotyczący muzułmańskiej rodziny, której władze odmówiły uznania adopcji dziecka na podstawie islamskiej umowy kafala zawartej w Maroku. Skargę wniosła para Belgów arabskiego pochodzenia, która chciała adoptować...

czytaj więcej

Nie poniżaj terrorysty

Walka z terroryzmem i związane z nią naruszenia praw człowieka stały się przyczynkiem do kilkunastu wyroków ETPC. Pod koniec lipca strasburscy sędziowie wydali orzeczenie w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce, z kolei 4 września 2014 r. wypowiedzieli się w sprawie Trabelsi przeciwko Belgii dotyczącej ekstradycji do USA Tunezyjczyka...

czytaj więcej