Wielki Brat w trybunale, czyli zezwolenie na masową inwigilację

25 maja 2021 r. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała oczekiwany wyrok w sprawie Big Brother Watch i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 58170/13). Sprawa ta ma istotne znaczenie dla państw członkowskich Rady Europy, które w coraz większym stopniu wykorzystują systemy masowego nadzoru jako sposób...

czytaj więcej

Podejrzenie popełnienia przestępstwa i prywatność

Ile prywatności dla pracownika? Na takie pytanie odpowiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Garamukanwa przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 70573/17). Skarżący był zatrudniony w National Health Service Trust od 2007 r. jako menadżer kliniki. W czerwcu 2012 r. L.M., koleżanka z pracy, z którą jednocześnie...

czytaj więcej

Prywatność w policyjnych bazach danych

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się na temat zasadności zbierania danych osobowych w bazach dotyczących działań ekstremistycznych. Ze skargą do Strasburga (nr 43514/15) zwrócił się John Oldroyd Catt, 96-letni działacz na rzecz pokoju oraz częsty uczestnik demonstracji różnego rodzaju. W 2005 r. brał udział w...

czytaj więcej

Wielki Brat przed trybunałem

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w dwóch precedensowych sprawach dotyczących masowej inwigilacji w krajach europejskich. Obie były pokłosiem ujawnienia przez Edwarda Snowdena informacji o wspólnym przekazywaniu danych przez służby bezpieczeństwa USA i Wielkiej Brytanii. W pierwszej sprawie, Big Brother Watch i...

czytaj więcej

Konwencja haska a prawa ojca

K.J. jest obywatelem polskim mieszkającym na stałe w Kent w Wielkiej Brytanii. W 2010 r. urodziła mu się córka poczęta w związku małżeńskim. W lipcu 2012 r. dziewczynka wraz z matką wyjechała (za zgodą mężczyzny) na wakacje do Polski. Po miesiącu kobieta poinformowała K.J., że nie zamierza wrócić na Wyspy, bo nigdy się tam...

czytaj więcej

Kara dla ławnika za szukanie informacji w internecie

Trybunał niezwykle rzadko ma okazję rozpatrywać skargi dotyczące naruszenia art. 7 konwencji, czyli zakazu karania bez podstawy prawnej. Tak było w sprawie Dallas przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 38395/12). (więcej…)

czytaj więcej

Dowody pośrednie wystarczająco rzetelne

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Horncastle i inni przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 4184/10), wypowiedział się na temat dowodów pośrednich wykorzystywanych w postępowaniu karnym. Odwołując się do wcześniejszej sprawy rozstrzygniętej przez Wielką Izbę (Al-Khawaja i Tahery przeciwko Wielkiej Brytanii),...

czytaj więcej

Parlamentarna komisja śledcza w Trybunale

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekając w sprawie Hoon przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 14832/11), wypowiedział się 4 grudnia 2014 r. na temat rzetelności postępowania parlamentarnych komisji śledczych badających korupcyjne zachowanie polityka. Geoffrey Hoon w latach 1992–2010 był parlamentarzystą. W 2009 r. Hoon...

czytaj więcej