Ochrona klimatu jest prawem człowieka

9 kwietnia 2024 r. zapadły trzy rozstrzygnięcia dotyczące zmian klimatycznych stanowiące zalążek „prawa do klimatu”, które Europejski Trybunał Praw Człowieka wywodzi z art. 8 konwencji (poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego). Strasburscy sędziowie pokazali, że jest przestrzeń dla litygacji wokół spraw...

czytaj więcej

Strasburg karze za azbest

W okresie od 1968 r. do 2003 r. pracownicy państwowej stoczni na Malcie narażeni byli na kontakt z azbestem. 21 osób (jedna z nich zmarła podczas postępowania w wyniku złośliwego nowotworu) zwróciło się do ETPC, podnosząc naruszenie art. 2 konwencji – prawa do życia oraz art. 8 – prawa do poszanowania życia rodzinnego i...

czytaj więcej