Jakie sądy dla sportowców?

Czy lozański Sportowy Sąd Arbitrażowy jest niezależnym sądem? Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał odpowiedzieć na to pytanie na kanwie spraw dwojga sportowców: Adriana Mutu i Claudii Pechstein, których spotkały sankcje ze strony związków sportowych w związku z rzekomym stosowaniem środków dopingujących (skargi nr...

czytaj więcej

Sąd musi się odnieść do każdego zarzutu

Prawo do właściwego uzasadnienia wyroku było przedmiotem wydanego 17 kwietnia wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Uche przeciwko Szwajcarii (skarga nr 12211/09). (więcej…)

czytaj więcej

Integracja dzieci z mniejszości ponad swobodą wyznawania religii

Skargę na ograniczenie ich wolności religijnej (gwarantowanej w art. 9 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) w sprawie Osmanoğlu i Sehabat Kocabaş p. Szwajcarii (skarga nr  29086/12) złożyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rodzice – osoby pochodzenia tureckiego, wyznające islam –...

czytaj więcej

Tajemnica śledztwa czy interes społeczny

Pan Begat jest szwajcarskim dziennikarzem. W 2003 r. opublikował artykuł dotyczący postępowania karnego wobec M.B., motocyklisty, który wjechał w grupę przechodniów, zabijając trzy osoby i raniąc osiem. W tekście znalazł się szczegółowy opis wydarzenia oraz streszczenie pytań, jakie zostały zadane M.B. podczas postępowania i...

czytaj więcej

Równość w dostępie do świadczeń socjalnych

Vita Maria di Trizio, obywatelka Szwajcarii, pracowała jako sprzedawczyni. W 2002 r. musiała się zwolnić ze względu na bóle pleców. W październiku 2003 r. zwróciła się do zakładu ubezpieczeń osób niepeł- nosprawnych z  wnioskiem o przyznanie renty inwalidzkiej. W lutym 2004 r. urodzi- ła bliźnięta. Jeszcze w czasie...

czytaj więcej

Obowiązki nałożone na osadzonego nie są pracą przymusową

Czy więzień, który osiągnął wiek emerytalny, powinien pracować? ETPC musiał odpowiedzieć na to pytanie na kanwie sprawy Meier przeciwko Szwajcarii (skarga nr 10109/14) – jednej z nielicznych rozpatrywanych przez niego na gruncie art. 4 konwencji, czyli zakazu pracy przymusowej. (więcej…)

czytaj więcej

Transgraniczne przekazywanie danych a życie prywatne

G.S.B. jest obywatelem Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, mieszkającym w Miami. W 2008 r. amerykański urząd podatkowy odkrył, że tysiące podatników (w  tym właśnie G.S.B.) posiadało konta w szwajcarskim banku UBS, które nie zostały zadeklarowane krajowym organom. W celu uniknięcia odpowiedzialności karnej UBS...

czytaj więcej

Wielka izba podtrzymuje wyrok dotyczący karania za negowanie rzezi Ormian

  W jednym z pierwszych felietonów w tym cyklu zaprezentowa- łam sprawę Perinçek przeciwko Szwajcarii (skarga nr 27510/08) dotyczącą wypowiedzi na temat ważnych wydarzeń historycznych. Turecki doktor prawa i przewodniczący tureckiej Partii Pracy w 2005 r. uczestniczył w konferencjach organizowanych w Szwajcarii, podczas...

czytaj więcej

Czy istnieje prawo do eutanazji

Eutanazja bądź możliwość asystowania w zakończeniu życia dozwolona jest w wielu państwach Rady Europy, m.in. w Albanii oraz krajach Beneluksu. Szczególna forma eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie lekarz może przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie. Europejski Trybunał Praw...

czytaj więcej