OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Ostrożnie z odbieraniem dziecka rodzinie

31-07-2013

Państwo powinno chronić dziecko przed każdą formą krzywdy, która jest mu wyrządzana w rodzinie. Musi jednak także podejmować wysiłki na rzecz prawidłowego funkcjonowania tej rodziny, by umożliwić powrót do niej odebranego przez pracowników socjalnych małoletniego. Takiego zobowiązania nie dopełniła Hiszpania, naruszając...

czytaj więcej

Bezprawny areszt byłej premier

30-07-2013

Podczas gdy większość z nas szykowała się do majówki, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał precedensowy wyrok w sprawie Julii Tymoszenko, uznając, że doszło do wielu naruszeń konwencji praw człowieka. Była premier Ukrainy znalazła się w areszcie w 2011 r. Toczyło się wówczas wobec niej postępowanie mające ustalić,...

czytaj więcej

Demonstranci pod ochroną

23-07-2013

Podczas gdy policja tłumiła protest na placu Taksim, Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 lipca 2013 r. po raz kolejny upomniał Turcję za lekceważenie standardów związanych z wolnością zgromadzeń oraz zakazem nieludzkiego i poniżającego traktowania. ETPC zajmował się sprawą obywatelki Turcji o nazwisku Izci,...

czytaj więcej

Dziennikarskie źródła pod ochroną

16-07-2013

W wyroku Nagla przeciwko Łotwie Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że nieprecyzyjnie sformułowany nakaz przeszukania domu dziennikarki, wykonany bez odpowiedniego wyważenia interesów postępowania i ochrony dziennikarskich źródeł informacji, narusza art. 10 konwencji praw człowieka.   Skarżąca Izle Nagla –...

czytaj więcej

Archiwa internetowe gazet nie zapominają

16-07-2013

Nawet jeśli materiał prasowy zawiera treści naruszające dobra osobiste, nie musi zniknąć z elektronicznego archiwum gazety. Redakcja może być zobowiązana do umieszczenia w sieci informacji o decyzji sądu, ale tylko jeśli poszkodowany sformułuje wprost takie żądanie w postępowaniu sądowym. Jeśli pozew i wyrok dotyczą tylko...

czytaj więcej

Autonomia Kościoła ponad wolnością zrzeszania się

09-07-2013

Odmowa rejestracji związku zawodowego duchownych nie narusza konwencji. Tak orzekła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydając w lipcu wyrok w sprawie Sindicatul „Păstorul cel Bun” przeciwko Rumunii. Podstawą wniesienia skargi do ETPC była nieudana próba zarejestrowania związku zawodowego przez kilkunastu...

czytaj więcej

Konwencja zmodyfikowana

26-06-2013

Dwa dni temu, 24 czerwca 2013 r., został otwarty do podpisu protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka. Jest on wynikiem trzyletnich prac reformatorskich, przypieczętowanych w maju 2012 r. deklaracją z Brighton, mających na celu przeciwdziałanie wydłużaniu się procedury przed ETPC i wieloletnim oczekiwaniom na wyrok po...

czytaj więcej

Kontrola operacyjna pod społecznym nadzorem

25-06-2013

   Batalia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o udostępnienie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych na temat kontroli operacyjnej trwała ponad trzy lata. Gdy w 2009 r. fundacja zapytała CBA o liczbę stosowanych podsłuchów, biuro zasłoniło się tajemnicą. Sprawa przeszła wszystkie instancje administracyjne i ostatecznie w...

czytaj więcej

Ostrożnie z danymi medycznymi

06-06-2013

Przekonała się o tym Federacja Rosyjska po niedawnym wyroku w sprawie Awilkina i inni. Skarżącymi było czterech członków organizacji religijnej Świadków Jehowy z Petersburga, którzy zarzucili Rosji naruszenie prawa do prywatności i życia rodzinnego (art. 8) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14). Zainteresowani odmówili poddania...

czytaj więcej

Ogólna decyzja o niedopuszczalności skarg do ETPC przypieczętowała ustawę „dezubekizacyjną”

14-05-2013

Trybunał rozprawił się w zeszłym tygodniu ze skargami 1628 pracowników Służby Bezpieczeństwa w latach 1944–1990 (Cichopek i inni przeciwko Polsce). Wydanie łącznej decyzji o niedopuszczalności, obejmującej tak liczną grupę spraw, niewątpliwie skutecznie przyczyniło się do odciążenia trybunału, który boryka się z dużymi...

czytaj więcej