Przeszukania osobiste osoby pozbawionej wolności i jej prawo do prywatności

Wyrok w sprawie Bojar p. Polsce (skarga nr 11148/18), który zapadł przed ETPC 11 maja 2023 r., przypomina, że europejski system ochrony praw człowieka znajduje zastosowanie również w przypadkach, gdy dochodzi do ograniczania praw jednostek pozbawionych wolności, wobec których zasadniczo nie tylko przepisy prawa są bardziej...

czytaj więcej

Jedna próba ucieczki nie tłumaczy wszystkiego

Mężczyzna o nazwisku Świderski w czerwcu 2007 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w placówce w Białej Podlaskiej. W grudniu 2009 r. został uznany za winnego popełnienia morderstwa i skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W wyniku apelacji wyrok uchylono. W maju 2014 r. mężczyznę skazano na 13 lat pozbawienia...

czytaj więcej

Państwo odpowiada za życie i zdrowie osadzonych

Wobec kilkudziesięciu osadzonych w więzieniu Ulucanlar w Ankarze oraz ich rodzin Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł naruszenie prawa do życia oraz zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. To sedno wyroku w sprawie Kavaklıoğlu i inni przeciwko Turcji. Podłożem wydarzeń, które doprowadziły do wydania...

czytaj więcej

Trybunał w polskim więzieniu

Więźniowie niepełnosprawni są szczególnie narażeni na naruszenie ich praw, a na państwie ciąży obowiązek zagwarantowania im godnych warunków odbywania kary, adekwatnej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, a przede wszystkim zapewnienia poczucia godności – konsekwentnie podkreśla ETPC. W lutym trybunał wydał kolejny wyrok...

czytaj więcej