Nie dla ujawniania wyznania

W 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Grzelak przeciwko Polsce wskazał, że „kreska” na świadectwie szkoły podstawowej i gimnazjum stanowi naruszenie swobody wyznania ucznia. Dziesięć lat później, w sprawie Stavropoulos i inni przeciwko Grecji, trybunał zakwestionował umieszczanie w akcie urodzenia...

czytaj więcej

Gwarancje prawne dla migrantów

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny przyjrzał się, na kanwie sprawy O.S.A. p. Grecji (skarga nr 39065/16), standardom traktowania migrantów przez władze państwa przyjmującego. Ze skargą do trybunału zwróciła się grupa czterech Afgańczyków, którzy 21 marca 2016 r. przybyli wraz z rodzinami na wyspę Chios. Zostali...

czytaj więcej

Godne warunki dla imigrantów

W ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał serię wyroków dotyczących traktowania cudzoziemców, w szczególności uchodźców, wskazując na obowiązki państw członkowskich do ich godnego przyjęcia i zapewnienia odpowiednich warunków bytowych. Wiele naruszeń konwencji stwierdził na kanwie dotyczącej sposobu...

czytaj więcej

Jakie prawo ma zastosowanie do spadku po muzułmaninie?

To zagadnienie stanowiło przedmiot wyroku wydanego przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dniu 19 grudnia 2018 r. w sprawie Molla Sali przeciwko Grecji (skara nr 20452/14). Skarżącą w sprawie była Chatitze Molla Sali, która na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem odziedziczyła cały majątek po...

czytaj więcej

Skarga na ciszę wyborczą

W dobie internetu sens utrzymywania ciszy wyborczej bywa podawany w wątpliwość. Europejski Trybunał Praw Człowieka przegapił okazję odniesienia się do tego zagadnienia na kanwie sprawy Dimitras i inni przeciwko Grecji (59573/09 i 65211/09). Skarga została bowiem uznana za niedopuszczalną. (więcej…)

czytaj więcej

By zaistniał handel ludźmi, nie musi być komponentu niewolnictwa

Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia prasowe dotyczące obozów pracy przymusowej organizowanych na terenie Europy, również w Polsce. 30 marca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Chowdury i inni p. Grecji (skarga nr 21884/15), wypowiedział się na temat pracy przymusowej i traktowania przyjezdnych...

czytaj więcej

Odmowa rejestracji stowarzyszenia naruszeniem konwencji

Sprawa rozstrzygnięta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 9 lipca br. (skarga nr 1295/10) dotyczyła ograniczenia przez władze państwa jednej z podstawowych wolności obywatelskich – prawa stowarzyszania się. Wniosek organizacji, która pragnęła uzyskać oficjalną rejestrację pod nazwą Dom Macedońskiej Cywilizacji...

czytaj więcej

Rodzina niejedno ma imię

Mogą ją tworzyć także osoby pozostające w związku jednopłciowym, które korzystają z ochrony na gruncie art. 8 konwencji – uznał ETPC, rozpatrując sprawę Vallianatos i inni przeciwko Grecji. W Grecji w listopadzie 2008 r. weszła w życie ustawa regulująca związki cywilne. Umożliwia wstąpienie w taki związek tylko osobom...

czytaj więcej

Dyskryminacja osoby zakażonej wirusem HIV

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie I.B. p. Grecji (skarżący występował anonimowo) uznał, że zwolnienie z pracy ze względu na zakażenie wirusem HIV stanowi naruszenie prawa do prywatności oraz dyskryminację (art. 8 i 14 konwencji). I.B. był zatrudniony w greckiej fi rmie jubilerskiej. Na początku 2005 r. podzielił...

czytaj więcej