Granice wolności religijnej w szkołach

16 maja 2024 r. w sprawie Mikyas i in. P. Belgii (skarga nr 50681/20). Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko wobec zakazów publicznego prezentowania symboli religijnych w instytucjach publicznych. Skargę złożyły trzy muzułmanki, które nie mogły nosić chust podczas zajęć szkolnych (z...

czytaj więcej

Nie dla ujawniania wyznania

W 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Grzelak przeciwko Polsce wskazał, że „kreska” na świadectwie szkoły podstawowej i gimnazjum stanowi naruszenie swobody wyznania ucznia. Dziesięć lat później, w sprawie Stavropoulos i inni przeciwko Grecji, trybunał zakwestionował umieszczanie w akcie urodzenia...

czytaj więcej