Masowa inwigilacja do pogodzenia z prawem do prywatności

W związku z doniesieniami Edwarda Snowdena do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiło wiele spraw dotyczących szerokiego stosowania inwigilacji przez władze krajowe. Centrum för rättvisa, pozarządowa organizacja prawnicza ze Szwecji, wniosła do trybunału skargę na naruszenie art. 8 konwencji (skarga nr 35252/08). Organizacja...

czytaj więcej

Trybunał coraz mniej surowy wobec pośredników w internecie

ETPC tworzy standard orzeczniczy związany z odpowiedzialnością pośredników internetowych za treści publikowane w komentarzach. Po kontrowersyjnym wyroku w sprawie Delfi p. Estonii, w której uznał, że zarabiający na internetowym portalu pośrednik ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w komentarzach, nawet jeśli usunął...

czytaj więcej

Czy postępowanie w sprawie unikania opodatkowania może naruszać prawa człowieka?

Z tym pytaniem zmierzył się Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie ze skargi kancelarii prawnej Lindstrand Partners Advokatbyrå AB przeciwko Szwecji (skarga nr 18700/09) Sprawa dotyczyła przeszukania w siedzibie kancelarii do którego doszło na wniosek szwedzkiej skarbówki zainteresowanej transakcjami pomiędzy dwoma firmami, z...

czytaj więcej

Gdzie należy dochodzić odpowiedzialności za zniesławienie w TV?

Z tym pytaniem zmierzył się ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując sprawę obywatela Szwecji Raji Arlewina. W wyemitowanym w Szwecji programie telewizyjnym mężczyzna został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w branży medialnej. W konsekwencji, czując się zniesławionym, wniósł...

czytaj więcej

Nagość prawnie chroniona

Eliza Söderman w wieku 14 lat odkryła, że jej ojczym próbował sfilmować ją nago, ukrywając w łazience sprzęt do nagrywania. Kamera była ustawiona w kierunku wejścia do łazienki i kadrowała miejsce, w którym dziewczynka miała zwyczaj rozbierać się przed kąpielą. Matka Elizy po odkryciu sprzętu zniszczyła nagranie, nim...

czytaj więcej

Ochrona przed możliwym naruszeniem praw jednostki

W niejednogłośnym wyroku z 5 września 2013 r. w sprawie I. przeciwko Szwecji ETPC stanął po stronie czeczeńskiej rodziny, która, po odmowie udzielenia azylu, miała być deportowana do Rosji. Skarżący – małżeństwo z dzieckiem – opuściło Rosję w wyniku prześladowań. Miały one być karą za pracę pana I. w charakterze...

czytaj więcej