Immunitet a dochodzenie obrony dobrego imienia

Między marcem a sierpniem 2018 r. dwóch greckich żołnierzy zostało aresztowanych i osadzonych w Turcji pod zarzutem szpiegostwa, co przyczyniło się do pogorszenia już napiętych stosunków między obydwoma państwami. Kiedy żołnierze pozostawali w tureckim więzieniu, Theodora Bakoyanni, członkini greckiego parlamentu, publicznie...

czytaj więcej

Immunitet to nie glejt

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w sprawie polityka, któremu immunitet miał ułatwić uniknięcie odpowiedzialności za popełnione czyny. W 2006 r. litewska prokuratura wszczęła postępowanie o finansowe malwersacje wobec tamtejszej Partii Pracy. Viktor Uspaskich, założyciel i przewodniczący tej partii, po...

czytaj więcej

Immunitet państwa pod lupą trybunału

Immunitet państwa jest jedną z zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą żadne państwo nie może podlegać sądom obcego państwa. Już kilkakrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał rozstrzygnąć, czy zbyt restrykcyjne stosowanie tej reguły nie ogranicza prawa jednostek do sądu. W wyroku z 2010 r. w sprawie Cudak...

czytaj więcej