Korzystanie z aplikacji jako podstawa skazania

W wyniku nieudanego zamachu stanu, do którego doszło w Turcji w 2016 r., przez kraj ten przetoczyła się fala represji wobec jego domniemanych uczestników. Dziesiątki tysięcy osób, których związki z puczystami były wątpliwe lub opierały się na niejasnych poszlakach, zostały pozbawione pracy i poddane różnego rodzaju szykanom,...

czytaj więcej

Dowody pośrednie wystarczająco rzetelne

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Horncastle i inni przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 4184/10), wypowiedział się na temat dowodów pośrednich wykorzystywanych w postępowaniu karnym. Odwołując się do wcześniejszej sprawy rozstrzygniętej przez Wielką Izbę (Al-Khawaja i Tahery przeciwko Wielkiej Brytanii),...

czytaj więcej