Prawo dostępu do internetu

  Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie spraw tureckich, miał okazję już kilkakrotnie wypowiedzieć się na temat zakazu blokowania stron internetowych. Kolejny wyrok dotyczący uniemożliwienia dostępu do serwisu YouTube zapadł 1 grudnia 2015 r. w sprawie Cengiz i inni przeciwko Turcji (skargi nr 48226/10 oraz...

czytaj więcej

Państwo odpowiada za życie i zdrowie osadzonych

Wobec kilkudziesięciu osadzonych w więzieniu Ulucanlar w Ankarze oraz ich rodzin Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł naruszenie prawa do życia oraz zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. To sedno wyroku w sprawie Kavaklıoğlu i inni przeciwko Turcji. Podłożem wydarzeń, które doprowadziły do wydania...

czytaj więcej

Publiczna służba zdrowia pod lupą trybunału

Brak udzielenia pomocy medycznej noworodkowi narusza art. 2 konwencji, czyli prawo do życia – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ze skargą do ETPC (nr 24109/07, sprawa Asiye Genc przeciwko Turcji) zwróciła się para rodziców, których nowo narodzone dziecko zmarło w karetce. Maluch urodził się w 36. tygodniu ciąży...

czytaj więcej

Prawo do zmiany płci

Y.Y. urodziła się w Turcji jako kobieta, jednak mimo cech biologicznych czuła się bardziej mężczyzną. W związku z tym wystąpiła do władz o zgodę na operację zmiany płci. W myśl art. 40 tureckiego kodeksu cywilnego pozwolenie takie wydaje się jedynie w przypadku trwałej niezdolności do prokreacji, zatem zainteresowani...

czytaj więcej

Trybunał o równouprawnieniu w zatrudnieniu

W wyroku z 2 grudnia 2014 r. ETPC wypowiedział się, na kanwie sprawy Boyraz przeciwko Turcji (skarga nr 61960/08), na temat zakazu dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. Pani Boyraz w 1999 r. pomyślnie zdała egzamin na urzędnika państwowego i otrzymała propozycję zatrudnienia w państwowej fi rmie elektrycznej (TEDAS) w charakterze...

czytaj więcej

Lekcje religii nie dla wszystkich

Alewici tureccy są wyznawcami islamskiego systemu religijno-etycznego, łączącego wiarę w imamów z wierzeniami pogańskimi. Stanowią 20–30 proc. ludności Turcji. Alewizm znacząco różni się od większościowego sunnizmu ze względu na sposób modlenia się, posty i obowiązki w zakresie pielgrzymowania. 14 alewitów, będących...

czytaj więcej

Sąd musi starannie ważyć słowa

Karaman jest dyrektorem tureckiej telewizji, która nadaje na terenie Niemiec. Współpracownicy stacji utworzyli dwie organizacje charytatywne, które na antenie apelowały o przekazywanie im funduszy. W 2006 r. niemiecka prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko Karamanowi oraz kilku innym osobom w związku ze sprzeniewierzeniem i...

czytaj więcej

Dyskusyjne ludobójstwo

Doğu Perinçek, turecki doktor prawa i przewodniczący tureckiej Partii Pracy, w 2005 r. uczestniczył w kilku konferencjach organizowanych w Szwajcarii, podczas których zaprzeczał temu, iż w 1915 r. miało miejsce ormiańskie ludobójstwo. Określał je jako „międzynarodowe kłamstwo”. W związku z jego wypowiedziami stowarzyszenie...

czytaj więcej

Demonstranci pod ochroną

Podczas gdy policja tłumiła protest na placu Taksim, Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 lipca 2013 r. po raz kolejny upomniał Turcję za lekceważenie standardów związanych z wolnością zgromadzeń oraz zakazem nieludzkiego i poniżającego traktowania. ETPC zajmował się sprawą obywatelki Turcji o nazwisku Izci,...

czytaj więcej

Trybunał wśród tureckich demonstrantów

Problem wolności zgromadzeń w Turcji, w kontekście ostatnich wydarzeń na placu Taksim, jest szczególnie aktualny. Niewątpliwie sposób, w jaki władze tureckie traktują demonstrujących na placu obywateli będzie przedmiotem postępowań sądowych, z których wiele znajdzie zapewne ostateczne rozstrzygnięcie w trybunale strasburskim....

czytaj więcej