Zakaz „homoseksualnej propagandy” i wolność słowa

W Rosji zostało przyjęte na poziomie regionalnym (w latach 2003 i 2006) i federalnym (w 2013 r.) ustawodawstwo zakazujące tzw. propagandy homoseksualnej. W efekcie nowelizacji z 2013 r. do federalnego prawa wykroczeń wprowadzony został przepis, na mocy którego zakazane zostało „propagowanie wśród nieletnich nietradycyjnych...

czytaj więcej

Państwo nie może ignorować skarg wyborczych

Taka konkluzja wynika z wydanego30 maja 2017 r. wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Davydov i inni przeciwko Rosji (skarga nr 75947/11). Sprawa ta dotyczyła wyborów lokalnych i krajowych. Grupa skarżących, z której część należała do opozycyjnej partii Spraverdlivaya Rossiya (SR), zarzuciła, że w trakcie...

czytaj więcej

Sprawcy będący dziećmi mają swoje prawa

Ivan Blokhin urodził się w 1992 r. w Nowosybirsku. Chłopcem od 2004 r., po pozbawieniu rodziców praw rodzicielskich, opiekował się dziadek. Dziecko cierpiało na ADHD i problemy urologiczne, było też pod stałą opieką neurologa i psychiatry. Kilkakrotnie wszczynano wobec niego postępowania karne, które umarzano ze względu na jego...

czytaj więcej

Pacjent ma prawo zakwestionować zamknięcie go w psychiatryku

Vladislav Batalin cierpi na nerwicę serca, częstoskurcz i poważne bóle głowy. W maju 2005 r. próbował popełnić samobójstwo i z tego powodu został przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Dzień później rodzice przyjechali zabrać syna do domu (na jego prośbę), ale personel szpitala na to nie pozwolił. Batalin twierdził,...

czytaj więcej

Wstrzymanie ekstradycji jako środek tymczasowy wskazany przez trybunał

W sprawie Muchitdinow przeciwko Rosji (skarga nr 20999/14) Europejski Trybunał Praw Człowieka w sposób jednoznaczny wskazał, na czym polega i dokąd sięga odpowiedzialność państwa za losy osoby, którą państwo to ma zamiar wydalić ze swego terytorium i która zostaje zatrzymana przez jego funkcjonariuszy. Osoba samego...

czytaj więcej

Jakie prawa dla dożywotnika

Andrzejowi Koroszence, Rosjaninowi, który od 1995 r. czekał na wykonanie wyroku śmierci, w 1999 r. zamieniono karę na dożywocie. Po umieszczeniu w kolonii karnej w regionie Perm mężczyzna przez kolejne 10 lat był poddany wyjątkowo restrykcyjnemu reżimowi. Rodzina mogła go odwiedzać co pół roku, a trwające maksymalnie 4...

czytaj więcej

Dobre imię Józefa Stalina

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie już badał skargi osób spokrewnionych ze zmarłymi, których przedmiot sprawy de facto dotyczył. W takich przypadkach naruszenie gwarancji zawartych w  europejskiej konwencji praw człowieka powinno mieć jednak nadal związek z żyjącymi. Skarga pana Dżugaszwili dotyczyła zaś...

czytaj więcej

Scjentolodzy mają prawo być traktowani zgodnie z przepisami

    Odmowa rejestracji grupy scjentologów jako związku wyznaniowego jako naruszenie wolności wyznania i zrzeszania się, czyli wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Church of Scientology of St Petersburg i in. p. Rosji. Choć w przekazie społecznym różne grupy religijne mogą być odbierane i postrzegane w...

czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka punktuje Rosję

Państwem, przeciwko któremu szczególnie często w ostatnich tygodniach są ogłaszane wyroki ETPC, jest Federacja Rosyjska. Niejednokrotnie wykazują one znaczny ciężar polityczny, sędziowie zwykle stwierdzają też w nich naruszenia podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia czy wolności od tortur. Kolejnym tego typu...

czytaj więcej

Strasburg o gwarancjach procesowych ekstradowanego

Pan Deniss Čalovskis został oskarżony przez amerykańską prokuraturę o popełnienie przestępstw internetowych, w szczególności o udział w stworzeniu oprogramowania „Gozi Virus”, który umożliwiał kradzież loginów i haseł kont internetowych. Skradzione dane miały prowadzić do wypłacania funduszy z kont ofiar w Stanach...

czytaj więcej