Państwo ma prawo się chronić przed narkotykami

Liczne skazania i brak silnych związków z krajem pobytu uzasadniają deportację. Taki wniosek wynika z wyroku ETPC z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Çabucak przeciwko Niemcom (skarga nr 18706/16). Skarżący – Yunus Çabucak, obywatel turecki urodzony i zamieszkujący na terenie Republiki Federalnej Niemiec od 1980 r., posiadający od...

czytaj więcej

Wstrzymanie ekstradycji jako środek tymczasowy wskazany przez trybunał

W sprawie Muchitdinow przeciwko Rosji (skarga nr 20999/14) Europejski Trybunał Praw Człowieka w sposób jednoznaczny wskazał, na czym polega i dokąd sięga odpowiedzialność państwa za losy osoby, którą państwo to ma zamiar wydalić ze swego terytorium i która zostaje zatrzymana przez jego funkcjonariuszy. Osoba samego...

czytaj więcej

Ochrona przed możliwym naruszeniem praw jednostki

W niejednogłośnym wyroku z 5 września 2013 r. w sprawie I. przeciwko Szwecji ETPC stanął po stronie czeczeńskiej rodziny, która, po odmowie udzielenia azylu, miała być deportowana do Rosji. Skarżący – małżeństwo z dzieckiem – opuściło Rosję w wyniku prześladowań. Miały one być karą za pracę pana I. w charakterze...

czytaj więcej