Rodzicielstwo z surogacji nie dla wszystkich

Przyczynkiem do wyroku z 18 maja 2021 r. w sprawie Valdis Fjolnisdottir p. Islandii była skarga (nr 71552/17) pary próbującej przepisać kalifornijski akt urodzenia dziecka z surogacji. Dziecko zostało urodzone z surogacji w Kalifornii i tamtejszy urząd stanu cywilnego wydał dziecku akt urodzenia, w którym rodzicami byli skarżący....

czytaj więcej

Wadliwe powołanie sędziów zagraża praworządności

Skarżącym w sprawie Ástráðsson przeciwko Islandii jest mężczyzna skazany wyrokiem Sądu Apelacyjnego, w składzie którego uczestniczył wadliwie powołany sędzia. Nieprawidłowości te polegały na tym, że minister, w sposób niezgodny z prawem, przedstawił do powołania kandydatów ocenionych gorzej przez niezależny komitet...

czytaj więcej

Wyrok za zniesławienie potępiony w europejskim trybunale

Erla Hlynsdottir, dziennikarka z Islandii, została skazana w postępowaniu karnym o zniesławienie za publikację artykułu na temat nadużyć seksualnych w Chrześcijańskim Centrum Pomocy Uzależnionym. Nadużyć miał się dopuścić dyrektor ośrodka wraz ze swoją żoną, nauczycielką w szkole podstawowej. Artykuł został oparty na...

czytaj więcej