Wolność słowa adwokata

  Bono jest adwokatem, obrońcą oskarżonego S.A., zatrzymanego w Damaszku 12 lipca 2003 r. za wspieranie działań terrorystycznych we Francji. 1 kwietnia 2004 r. sędzia francuski prowadzący sprawę S.A. wystosował list do władz syryjskich, w którym zwrócił się o możliwość przesłuchania podejrzanego. W maju 2004 r....

czytaj więcej

Antysemityzm naruszeniem istoty i ducha europejskiej konwencji

Po raz kolejny trybunał strasburski z całą stanowczością orzekł, że żadne treści o charakterze i wydźwięku antysemickim nie mogą korzystać z gwarancji wolności wypowiedzi. Co więcej, w wydanym 10 listopada 2015 r. wyroku w sprawie M’Bala M’Bala przeciwko Francji uznał, że próby uzyskania ochrony przez osobę takie...

czytaj więcej

Granica między prywatnym a publicznym życiem księcia

  Rodzina książęca z Monaco dostarczyła już sporo ciekawych strasburskich spraw dotyczących prywatności i wolności słowa. Główną inicjatorką skarg do trybunału była księżniczka Caroline Von Hannover, której zdjęcia z dziećmi, robione im podczas wspólnych spacerów czy zakupów, były regularnie publikowane w prasie....

czytaj więcej

Trybunał o utracie wartości nieruchomości

  Pan Couturon, obywatel Francji, jest właścicielem zamku oraz kompleksu budynków położonych na działce o powierzchni 27 hektarów. Nieruchomość od 1993 r. widnieje na liście zabytków. Część działki została wywłaszczona na potrzeby budowy autostrady A89 mającej połączyć Bordeaux z Clermont Ferrand. W październiku 2000...

czytaj więcej

Trybunał broni wolności osobistej adwokata

Adwokat Daniel François został wezwany do komisariatu w celu udzielenia pomocy prawnej nieletniemu zatrzymanemu w areszcie. Klient poinformował go, że był bity przez policjantów, o czym miały świadczyć ślady na twarzy. Adwokat sporządził notatkę oraz domagał się zbadania zatrzymanego przez lekarza. W związku z tymi żądaniami...

czytaj więcej

Prawo do eutanazji elementem prawa do życia?

W zeszłym tygodniu Europę obiegła wiadomość o wyroku Wielkiej Izby ETPC na temat prawa do eutanazji. Sprawa Lambert przeciwko Francji (skarga nr 46043/14) dotyczy „eutanazji pasywnej”, czyli odłączenia mężczyzny w stanie wegetatywnym od maszyn podtrzymujących życie. W prawie francuskim, jak i polskim, decyzję taką...

czytaj więcej

Realne prawo do lokalu socjalnego

Sprawa Tchokontio Happi była pierwszą zgłoszoną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargą przeciwko Francji, w której podniesiono zarzut braku realizacji decyzji sądu przyznającej prawo do uzyskania lokalu mieszkalnego (skarga nr 65829/12). Jedną z kwestii, które przeważyły przy uznaniu przez ETPC, iż doszło do...

czytaj więcej

Jak chronić prywatność spółki?

Odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji zwrócił się do sędziego z wnioskiem o przeszukanie i ewentualne zabezpieczenie biur dwóch operujących we Francji spółek: Vinci Construction France i GTM GCS. Urząd prowadził wobec nich postępowanie dotyczące nieuczciwych praktyk zagrażających konkurencji. Po...

czytaj więcej

Zrzeszenia również dla żandarmów

Jean-Hugues Matelly jest oficerem, który pracuje jako skarbnik zarządu żandarmerii w regionie Pikardii we Francji. Jest również badaczem w placówce francuskiego Narodowego Naukowego Centrum Badawczego. W kwietniu 2007 r. powstało forum internetowe Żandarmi i obywatele. Stanowiło administrowaną i moderowaną przestrzeń,...

czytaj więcej

Dłużnik wygrał w Strasburgu

  Bernard Milhau pozostawał w związku małżeńskim z D.P. od 1970 r. Para umówiła się na rozdzielność majątkową. D.P. w 2001 r. złożyła pozew o rozwód z winy męża, domagając się przyznania jej poszczególnych nieruchomości mężczyzny wartych ponad milion euro, z tytułu odszkodowania. Milhau posiadał liczne...

czytaj więcej