Prawo do eutanazji elementem prawa do życia?

W zeszłym tygodniu Europę obiegła wiadomość o wyroku Wielkiej Izby ETPC na temat prawa do eutanazji. Sprawa Lambert przeciwko Francji (skarga nr 46043/14) dotyczy „eutanazji pasywnej”, czyli odłączenia mężczyzny w stanie wegetatywnym od maszyn podtrzymujących życie. W prawie francuskim, jak i polskim, decyzję taką...

czytaj więcej

Czy istnieje prawo do eutanazji

Eutanazja bądź możliwość asystowania w zakończeniu życia dozwolona jest w wielu państwach Rady Europy, m.in. w Albanii oraz krajach Beneluksu. Szczególna forma eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie lekarz może przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie. Europejski Trybunał Praw...

czytaj więcej